Kunskapskrav

Start Sök Om

Näthandel

Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet näthandel behandlar näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda kunden samt mellan privatpersoner.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet näthandel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur handel med varor och tjänster bedrivs över internet på ett säkert, kostnadseffektivt och ur miljösynpunkt lämpligt sätt. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att både använda färdiga näthandelslösningar och skapa och underhålla webbplatser med näthandelsalternativ. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr näthandel. Datasäkerhet och etik är av betydelse för näthandelsföretagens verksamhet. Därför ska detta ingå i undervisningen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur transportlösningar planeras och genomförs resurssnålt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om ny teknik och hur tekniken kan anpassas efter människans behov.

Eleverna ska genom praktiska övningar ges möjlighet att använda olika tekniker och metoder för att bygga webbplatser för näthandel på internet. I undervisningen ska ett undersökande och laborativt arbetssätt användas.

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet.
 2. Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till näthandel.
 3. Kunskaper om hur sociala medier används i marknadsföring.
 4. Kunskaper om säkerhetsfrågor, betalningssystem samt konsumentens och handelsföretagens rättigheter och skyldigheter när näthandel bedrivs.
 5. Kunskaper om transportlösningar och miljökonsekvenser vid olika former av varutransporter.
 6. Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom näthandel.
 8. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
 9. Förmåga att granska olika affärsmöjligheter, produkter och tjänster utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

Kurser i ämnet

 1. Näthandel 1, 100 poäng.
 2. Näthandel 2, 100 poäng, som bygger på kursen näthandel 1.

Näthandel 2

Kursen näthandel 2 omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 6 och 9. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik.
 • Affärsmöjligheter och entreprenörskap.
 • Teknikutveckling och hur tekniken på bästa sätt kan anpassas till människan.
 • Målgrupper och kundrelationer.
 • Marknadsundersökningar med hjälp av internet.
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion, bildbehandling och layout.
 • Planering, utformning, start och drift av en nätbutik.
 • Datasäkerhet, etiska regler, lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Databashantering i webbplatser för näthandel.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat näthandelns utveckling och affärsmöjligheter. Eleven beskriver utförligt näthandelns utveckling och affärsmöjligheter. Eleven beskriver översiktligt näthandelns utveckling och affärsmöjligheter.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för affärsidéns samt för marknads- och säljplanens betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Eleven redogör också utförligt för affärsidéns samt för marknads- och säljplanens betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Eleven redogör också översiktligt för affärsidéns samt för marknads- och säljplanens betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ny teknik och hur den kan göras användarvänlig. Dessutom beskriver eleven utförligt ny teknik och hur den kan göras användarvänlig. Dessutom beskriver eleven översiktligt ny teknik och hur den kan göras användarvänlig.
- Eleven skapar efter samråd med handledare en webbplats för näthandel med hjälp av lämpliga programvaror. Eleven skapar i samråd med handledare en webbplats för näthandel med hjälp av lämpliga programvaror.
- Webbplatsen är anpassad till målgruppen. -
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder.
- Dessutom planerar, organiserar och utför eleven efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom näthandel. Dessutom planerar, organiserar och utför eleven i samråd med handledare arbetsuppgifter inom näthandel.
- - Detta gör eleven på ett för kunden säkert sätt.
I arbetet använder eleven med säkerhet färdiga databaser. I arbetet använder eleven med viss säkerhet färdiga databaser. I arbetet använder eleven med viss säkerhet färdiga databaser.
- Eleven utför på ett välorganiserat sätt arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser. Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser.
I arbetet tar eleven egna initiativ. - Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat.
Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. - -
När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. -
-
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer