Kunskapskrav

Start Sök Om

Näthandel

Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet näthandel behandlar näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda kunden samt mellan privatpersoner.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet näthandel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur handel med varor och tjänster bedrivs över internet på ett säkert, kostnadseffektivt och ur miljösynpunkt lämpligt sätt. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att både använda färdiga näthandelslösningar och skapa och underhålla webbplatser med näthandelsalternativ. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr näthandel. Datasäkerhet och etik är av betydelse för näthandelsföretagens verksamhet. Därför ska detta ingå i undervisningen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur transportlösningar planeras och genomförs resurssnålt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om ny teknik och hur tekniken kan anpassas efter människans behov.

Eleverna ska genom praktiska övningar ges möjlighet att använda olika tekniker och metoder för att bygga webbplatser för näthandel på internet. I undervisningen ska ett undersökande och laborativt arbetssätt användas.

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet.
 2. Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till näthandel.
 3. Kunskaper om hur sociala medier används i marknadsföring.
 4. Kunskaper om säkerhetsfrågor, betalningssystem samt konsumentens och handelsföretagens rättigheter och skyldigheter när näthandel bedrivs.
 5. Kunskaper om transportlösningar och miljökonsekvenser vid olika former av varutransporter.
 6. Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom näthandel.
 8. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
 9. Förmåga att granska olika affärsmöjligheter, produkter och tjänster utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

Kurser i ämnet

 1. Näthandel 1, 100 poäng.
 2. Näthandel 2, 100 poäng, som bygger på kursen näthandel 1.

Näthandel 1

Kursen näthandel 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
 • Teknikutveckling, till exempel köp via mobiltelefon.
 • Sociala medier i marknadsföringsyfte.
 • Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning.
 • Marknadsföring på internet.
 • Betalningssätt och betalningssystem.
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion.
 • Publiceringsverktyg för webbplatser på internet.
 • Enkel näthandelsplats på internet, till exempel webbplats med möjlighet för kunden att beställa varor eller tjänster via formulär.
 • Lagstiftning och säkerhetsfrågor.
 • Miljöaspekter, transporter och logistik.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat näthandelns utveckling. Eleven beskriver utförligt näthandelns utveckling. Eleven beskriver översiktligt näthandelns utveckling.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Eleven redogör också utförligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Eleven redogör också översiktligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs. Dessutom beskriver eleven utförligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs. Dessutom beskriver eleven översiktligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Eleven beskriver utförligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Eleven beskriver översiktligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika transportalternativ och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras miljöpåverkan. Dessutom redogör eleven utförligt för olika transportalternativ och för välgrundade resonemang om deras miljöpåverkan. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika transportalternativ och för enkla resonemang om deras miljöpåverkan.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror.
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder.
Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. Eleven utför i samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser.
I arbetet tar eleven egna initiativ. - -
Under arbetet löser eleven med säkerhet eventuella problem som uppstår. Under arbetet löser eleven med viss säkerhet eventuella problem som uppstår. -
- Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat.
När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer