Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Instrument eller sång 3

Kursen instrument eller sång 3 omfattar punkterna 1–2, 4, och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 samt musicerande inför och kommunikation med publik. I kursen behandlas avancerade färdigheter inom valt instrument eller i sång.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Avancerad instrumental spelteknik, alternativt avancerad sångteknik.
 • Musikalisk tolkning, uppförandepraxis och form.
 • Genrer, stilar och epoker.
 • Konstnärligt uttryck och tolkning vid musikframförande.
 • Repertoar för det egna instrumentet.
 • Musikaliska instuderingsmetoder.
 • Musikalisk kommunikation med publik och medmusiker, scennärvaro.
 • Solistiskt framträdande.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar med gott resultat och visar i sitt musicerande ett personligt, konstnärligt uttryck. Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett personligt uttryck. Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett visst personligt uttryck.
Eleven prövar olika musikaliska uttryck med gott resultat, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem och till olikartade musikaliska situationer. Eleven prövar olika musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem. Eleven prövar olika musikaliska uttryck, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem.
- I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med säkerhet. I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med viss säkerhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppförandepraxis och musikalisk form samt resonerar utförligt och nyanserat och gör välgrundade ställningstaganden om interpretation. Eleven redogör utförligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt resonerar utförligt och gör välgrundade ställningstaganden om interpretation. Eleven redogör översiktligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt resonerar översiktligt om interpretation.
Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet en varierad och omfattande repertoar avseende stil samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå. - Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet en varierad repertoar avseende stil samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå.
Med mycket gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar speltekniska områden, utarbetar egna strategier och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. Med gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. Med tillfredsställande musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
Eleven planerar och genomför några konsertframträdanden med tillfredsställande resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, situation och publik. Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med tillfredsställande resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, situation och publik. Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med tillfredsställande resultat och anpassar sitt uttryck efter situation och publik.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer