Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Instrument eller sång 2

Kursen instrument eller sång 2 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 4 och 7. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom valt instrument eller i sång.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupad instrumental spelteknik, alternativt sångteknik.
 • Spel eller sång efter noter och på gehör.
 • Musikalitet, konstnärlighet och personligt uttryck.
 • Repertoar för det egna instrumentet.
 • Musikalisk tolkning, stil och form.
 • Musikalisk instudering.
 • Konserter och andra former av publikframträdanden, scennärvaro.
 • Musikalisk kommunikation.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av större omfattning med tillfredsställande resultat. Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av en viss omfattning med tillfredsställande resultat. Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av mindre omfattning med tillfredsställande resultat.
I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett gott konstnärligt och personligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Dessutom gör eleven välgrundade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Dessutom gör eleven enkla musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis.
Eleven uppvisar en väl utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den väl till olika musikaliska uttryck. Eleven uppvisar en utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den till olika musikaliska uttryck. Eleven uppvisar en något utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den delvis till olika musikaliska uttryck.
Eleven spelar eller sjunger en omfattande grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat. Eleven spelar eller sjunger en grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat. Eleven spelar eller sjunger en begränsad grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat.
Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker och analyserar spel- eller sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet samt arbetar efter lärarens instruktioner och egna väl fungerande övningar i sitt eget övande. Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker spel- eller sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för röstfysiologi och röstvård. Eleven redogör utförligt för instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för röstfysiologi och röstvård. Eleven redogör översiktligt för instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med lyhördhet. - Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med viss lyhördhet.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer