Kunskapskrav

Start Sök Om

Gehörs- och musiklära 1

Kod: MUIGEH01
Poäng: 100

Kursen gehörs- och musiklära 1 omfattar punkterna 1–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära. Eleven redogör utförligt för musiklära. Eleven redogör översiktligt för musiklära.
Dessutom identifierar eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några enkla musikaliska former. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör utförligt för några enkla musikaliska former. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör översiktligt för några enkla musikaliska former.
I redogörelsen gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av de musikaliska formerna samt använder med säkerhet musikteoretiska begrepp. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet vanliga musikteoretiska begrepp.
Eleven utför med säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel med vedertagen notationspraxis och gör komplexa musikaliska analysuppgifter i olika genrer och med lämplig analysmodell. Eleven utför med viss säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel och gör musikaliska analysuppgifter i olika genrer. Eleven utför med viss säkerhet enkla gehörsövningar, noterar enkla klingande musikexempel och gör enkla musikaliska analysuppgifter i olika genrer.
Eleven skriver och läser med säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i minst två klaver. Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i en klav. Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver.
Eleven sjunger efter notbilder och på gehör med god kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. Eleven sjunger efter enkla notbilder och på gehör med tillfredsställande kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. Eleven sjunger med stöd efter enkla notbilder och på gehör.
- I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och musikteori. -
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp samt ger förslag på hur musicerandet kan förbättras. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp. Eleven värderar med enkla omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp.
Gå till Ämne - Musikteori (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.