Kunskapskrav

Start Sök Om

Musikteori

Ämnet musikteori behandlar gehör, musikaliska former och musikens begrepp. Kunskaper i musikteori bidrar till en musikalisk helhetssyn samt förstärker och utvecklar musikutövandet, musikskapandet och kommunikationen med andra musiker. I ämnet behandlas också notation av musik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musikteori ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i allmän musiklära och om musikteoretiska begrepp. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera notskrift samt kunskaper om notationssystemet och om olika musikaliska former. Genom undervisningen ska eleverna ges verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande och musikskapande.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder för att notera klingande musik samt metoder för egen gehörsträning. Eleverna ska ges möjlighet att analysera musik både teoretiskt och gehörsmässigt för att de ska kunna förstå olika musikaliska skeenden och strukturer. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i harmonisering, arrangering och komposition.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om datorutrustning, programvara och musikteknisk utrustning som kan användas såväl vid gehörsträning som vid arrangering eller komposition av musik. Undervisningen ska innefatta konstnärliga aspekter och inspirera till eget skapande.

Undervisningen i ämnet musikteori ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp.
 2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet.
 3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för utövande av musik.
 4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm.
 5. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler.
 6. Färdigheter i att arrangera och komponera musik.
 7. Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, funktion och användning.
 8. Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid musikskapande och arrangering.
 9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande.

Kurser i ämnet

 1. Gehörs- och musiklära 1, 100 poäng.
 2. Gehörs- och musiklära 2, 100 poäng, som bygger på kursen gehörs- och musiklära 1.
 3. Arrangering och komposition 1, 100 poäng, som bygger på kursen gehörs- och musiklära 1.
 4. Arrangering och komposition 2, 100 poäng, som bygger på kursen arrangering och komposition 1.

Arrangering och komposition 2

Kursen arrangering och komposition 2 omfattar punkterna 1 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på musikaliska former och punkterna 6–8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Ensembleformer och musikformer samt stildrag från valda tidsperioder, genrer eller kulturer.
 • Flerdelade symmetriska och asymmetriska formtyper, till exempel sonat, rondo, fuga, medley och visa.
 • Fördjupning av någon kompositionsprincip för en musikalisk sats, till exempel kontrapunkt, mediantik, aleatorik, serialism och minimalism.
 • Arrangering och komposition av flerstämmig vokal musik i vald genre. Textbehandling i vokalmusik.
 • Arrangering och komposition av flerstämmig instrumental musik i vald genre.
 • Instrumentering för valda ensembletyper.
 • Konstnärlig kreativitet i experiment med och bearbetning av musikaliskt material.
 • Användning av digitala medier och musikteknisk utrustning vid arrangering, komposition och produktion av musik.
 • Analys och tolkning av konstnärliga kvaliteter i form av musikaliskt resultat, form och struktur samt användning av musikteoretiska begrepp som är relevanta i sammanhanget, till exempel med avseende på tonalitet och modalitet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för typiska ensembler och musikformer från flera valda tidsperioder, genrer eller kulturer. Eleven redogör utförligt för typiska ensembler och musikformer från några valda tidsperioder, genrer eller kulturer. Eleven redogör översiktligt för typiska ensembler och musikformer från någon tidsperiod, genre eller kultur.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika formtyper. Dessutom beskriver eleven utförligt olika formtyper. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika formtyper.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kompositionsprincipen för vald typ av musikalisk sats. Eleven redogör utförligt för kompositionsprincipen för vald typ av musikalisk sats. Eleven redogör översiktligt för kompositionsprincipen för vald typ av musikalisk sats.
Eleven arrangerar och komponerar med kreativitet, konstnärlig kvalitet och ett personligt, musikaliskt uttryck, flerstämmig vokalmusik med god anpassning till den valda genrens konventioner och med säkerhet i texthandlingen. Eleven arrangerar och komponerar med viss konstnärlig kvalitet och ett personligt uttryck, flerstämmig vokalmusik med god anpassning till den valda genrens konventioner och med viss säkerhet i textbehandlingen. Eleven arrangerar och komponerar med viss konstnärlig kvalitet någon enkel vokalmusik med viss anpassning till den valda genrens konventioner och med viss säkerhet i textbehandlingen.
Eleven arrangerar och komponerar med kreativitet, konstnärlig kvalitet och ett personligt uttryck, flerstämmig instrumentalmusik med god anpassning till den valda genrens konventioner och till instrumentens karaktär. Eleven arrangerar och komponerar med viss konstnärlig kvalitet flerstämmig instrumentalmusik med god anpassning till den valda genrens konventioner. Eleven arrangerar och komponerar med viss konstnärlig kvalitet enkel instrumentalmusik med viss anpassning till den valda genrens konventioner.
Dessutom instrumenterar eleven för några större ensembleformer och visar konstnärlig kreativitet i experimenterandet med och bearbetningen av musikaliskt material. Dessutom instrumenterar eleven för några större ensembleformer och visar konstnärlig kreativitet i experimenterandet med och bearbetningen av musikaliskt material. Dessutom gör eleven enkel instrumentering för någon mindre ensembleform och visar viss konstnärlig kreativitet i bearbetningen av musikaliskt material.
I arbetet använder eleven med säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med nyanserade omdömen sitt eget arbete och ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven diskuterar utförligt konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med nyanserade omdömen sitt eget arbete. Eleven diskuterar översiktligt konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med enkla omdömen sitt eget arbete.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen hur det inre hörandet har omsatts till klingande musikaliskt material i det egna arbetet samt ger förslag på hur detta kan förbättras. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen hur det inre hörandet har omsatts till klingande musikaliskt material i det egna arbetet. -
I diskussionen och värderingen använder eleven med säkerhet musikteoretiska begrepp. I diskussionen och värderingen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp. I diskussionen och värderingen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer