Kunskapskrav

Start Sök Om

Maskin- och lastbilsteknik

Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsökning och support. Det behandlar också olika användningsområden för lastbilar och mobila maskiner samt branscher inom området.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet maskin- och lastbilsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra underhåll, diagnostisering och reparationer av lastbilar och mobila maskiner. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniskt kunnande inom området maskin- och lastbilsteknik samt förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt i ett givet sammanhang. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om system och komponenter samt om hur dessa samverkar.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för lastbilar och mobila maskiner, deras utrustning och ny teknik. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet maskin- och lastbilsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lastbilar och mobila maskiner samt om deras utrustning och användningsområden.
 2. Kunskaper om komponenter och system samt om hur de samverkar.
 3. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation av lastbilar och mobila maskiner.
 4. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.
 5. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning.
 6. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 7. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 8. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

Kurser i ämnet

 1. Arbete från servicebil, 100 poäng.
 2. Maskin- och lastbilsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion.
 3. Reparation av lastbilar och mobila maskiner, 300 poäng.
 4. Lastbilar och utrustning, 300 poäng, som bygger på kursen maskin- och lastbilsteknik – introduktion samt kursen reparation av lastbilar och mobila maskiner.
 5. Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik, 100 poäng, som bygger på kursen maskin- och lastbilsteknik – introduktion samt kursen reparation av lastbilar och mobila maskiner.
 6. Mobila maskiner och utrustning, 300 poäng, som bygger på kursen maskin- och lastbilsteknik – introduktion samt kursen reparation av lastbilar och mobila maskiner.
 7. Komfortsystem, 100 poäng, som bygger på kursen lastbilar och utrustning.
 8. Mobil hydraulik 1, 100 poäng, som bygger på kursen mobila maskiner och utrustning, kursen lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik eller kursen pistmaskiner och utrustning.
 9. Mobil hydraulik 2, 100 poäng, som bygger på kursen mobil hydraulik 1.
 10. Anpassning och montering av utrustning, 200 poäng, som bygger på kursen lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik eller kursen mobil hydraulik 1.
 11. Styr- och övervakningssystem, 100 poäng, som bygger på kursen lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik eller kursen mobil hydraulik 1.

Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik

Kursen lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Funktion hos och konstruktion av komponenter i hydrauliska och pneumatiska system.
 • Kraftuttag och deras egenskaper.
 • Funktion och konstruktion hos system för manövrering och övervakning.
 • System för tryckklasser, anslutningar och tätningar.
 • Samband mellan de fysikaliska principer som påverkar systemens egenskaper.
 • Hydraulvätskors egenskaper.
 • Metoder för diagnos, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation på lastbilsmonterade hydraulik- och pneumatiksystem.
 • Justering av komponenter samt uppdatering av programvara.
 • Regler för provkörning samt ingrepp i hydrauliska och pneumatiska system.
 • Regler och föreskrifter för konstruktion och funktion hos lastbilsmonterade hydraul- och pneumatiksystem.
 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik. Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik. Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerad felsökning samt byten och justeringar av komponenter på lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik. Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, felsökning samt byten och justeringar av komponenter på lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik. Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel felsökning samt byten och justeringar av komponenter på lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer funktions- och säkerhetskontroll. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer funktions- och säkerhetskontroll. Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer funktions- och säkerhetskontroll.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer