Kunskapskrav

Start Sök Om

Marinmotorteknik

Ämnet marinmotorteknik behandlar marina motorers uppbyggnad och funktion samt bakomliggande principer för deras mekanik. Det behandlar också materiallära, arbetsmetoder, verktyg och andra hjälpmedel relaterat till marinmotorteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska syfta till att eleverna utvecklar tekniskt kunnande och intresse för teknik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra underhåll, diagnostisering och reparationer av marina motorer och deras framdriftssystem. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera verktyg och utrustning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om marina motorers huvudkomponenter, kunskaper i monterings- och demonteringsarbete samt förmåga att hantera de informationssystem som används för att lösa arbetsuppgifterna.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om marina motorers och deras drivlinors huvudkomponenter, uppbyggnad och användningsområden. Kunskaper om huvudkomponenternas funktion och hur de samverkar.
 2. Förmåga att utföra arbete på marina motorer och drivlinor.
 3. Förmåga att välja arbetsmetod, verktyg och utrustning.
 4. Förmåga att använda svenska och engelska manualer och informationssystem.
 5. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 6. Förmåga att kommunicera samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
 7. Kunskaper om branschens villkor, roll i samhället och yrkets förutsättningar.

Kurser i ämnet

 1. Diagnos och reparation, 100 poäng.
 2. Intervallservice, 100 poäng.
 3. Marinmotor – introduktion, 100 poäng.
 4. Nyinstallation, 100 poäng.

Nyinstallation

Kursen nyinstallation omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Drivlinors funktion samt dimensionering av propellrar.
 • Elektroniska plattformar för kommunikation mellan motor, reglage, instrument och övrig utrustning, till exempel EVC.
 • Nyinstallation av inombordsmotor med drivlina.
 • Nyinstallation av utombordsmotorer.
 • Hydraulstyrning, kabelstyrning samt reglageinstallationer.
 • Motorinstrumentinstallationer.
 • Dimensionering av motorbädd inför installation.
 • Arbetsplanering. Val av metoder och verktyg.
 • Arbets- och installationsmanualer på svenska och engelska.
 • Funktionskontroll och dokumentation.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Yrkets fackspråk, termer och begrepp.
 • Konsumentjuridik relevant för branschen.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat drivlinors huvudkomponenter och funktion. Eleven beskriver utförligt drivlinors huvudkomponenter och funktion. Eleven beskriver översiktligt drivlinors huvudkomponenter och funktion.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika system för kommunikation mellan motor, reglage, instrument och övrig utrustning. Dessutom redogör eleven utförligt för olika system för kommunikation mellan motor, reglage, instrument och övrig utrustning. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika system för kommunikation mellan motor, reglage, instrument och övrig utrustning.
- Eleven utför efter samråd med handledare nyinstallation av marina motorer, drivlinor och tillhörande utrustningar utifrån tillverkarens anvisningar. Eleven utför i samråd med handledare nyinstallation av marina motorer, drivlinor och tillhörande utrustningar utifrån tillverkarens anvisningar.
- Dessutom utför eleven efter samråd med handledare dimensionering av motorbädd och drivlina. Dessutom utför eleven i samråd med handledare dimensionering av motorbädd och drivlina.
Eleven gör en genomarbetad planering inför sin arbetsuppgift. - Eleven gör en enkel planering inför sin arbetsuppgift.
- Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta och nya situationer. Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta situationer.
I arbetet läser och tolkar eleven med säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer. - I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer.
Eleven använder med mycket gott handlag de verktyg, den digitala teknik och de informationssystem som uppgiften kräver. Eleven använder med gott handlag de verktyg, den digitala teknik och de informationssystem som uppgiften kräver. Eleven använder med visst handlag de verktyg, den digitala teknik och de informationssystem som uppgiften kräver.
- - I arbetet tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför med säkerhet funktionskontroll samt gör en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete. Eleven utför med viss säkerhet funktionskontroll samt gör en noggrann dokumentation av utfört arbete. Eleven utför med viss säkerhet funktionskontroll samt gör en enkel dokumentation av utfört arbete.
- Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk. - Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för bestämmelser som reglerar näringsidkares handel mot konsument. Eleven redogör utförligt för bestämmelser som reglerar näringsidkares handel mot konsument. Eleven redogör översiktligt för bestämmelser som reglerar näringsidkares handel mot konsument.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer