Kunskapskrav

Start Sök Om

Maskintjänst

Ämnet maskintjänst omfattar de kunskaper som krävs för att hantera den maskinella utrustningen ombord på fartyg. Det behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom maskinavdelningen på handelsfartyg. Detta innefattar tekniska begrepp och teorier.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om drift och vakthållning på fartyg samt förmåga att utföra driftsarbete inom maskinavdelningen och arbetsuppgifter för vaktgående maskinpersonal. Den ska vidare leda till att eleverna utvecklar kunskaper om mekanik och materiallära samt ett tekniskt kunnande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om fartygs underhåll samt förmåga att utföra underhållsarbete inom maskinavdelningen. Dessa kunskaper är enligt nationella och internationella regler nödvändiga för tjänstgöring ombord på fartyg.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utföra arbetsuppgifter för vaktgående maskinpersonal.
 2. Kunskaper om maskinbefäls arbetsuppgifter.
 3. Förmåga att utföra driftsarbete inom ett fartygs maskinavdelning.
 4. Förmåga att utföra underhållsarbete inom maskinavdelningen på ett fartyg.
 5. Förmåga att arbeta miljö-, säkerhets- och kvalitetsmedvetet på det sätt yrket kräver.
 6. Förmåga att samarbeta och kommunicera med ett för yrket relevant språk.
 7. Kunskaper om de tekniska konstruktioner och den tekniska utrustning som finns inom maskinavdelningen på ett fartyg.
 8. Kunskaper om lagar och bestämmelser som reglerar området.

Kurser i ämnet

 1. Maskinbefäl, 100 poäng.
 2. Maskintjänst 1, 300 poäng.
 3. Maskintjänst 2, 300 poäng, som bygger på kursen maskintjänst 1.

Maskinbefäl

Kursen maskinbefäl omfattar punkterna 2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Drift och underhåll.
 • Maskinteknik: förbränningsmotorer, förbränning, bränslen och smörjmedel, fartygets framdrivning, hydraulik och däcksmaskineri, kylvattensystem, smörjoljesystem, bränslesystem, läns- och barlastsystem, startsystem och ångsystem.
 • Ellära.
 • Styr- och reglerteknik.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vakthavande befäls arbetsuppgifter och den utrustning och de verktyg som används i fartygets maskinrum. Eleven redogör utförligt för vakthavande befäls arbetsuppgifter och den utrustning och de verktyg som används i fartygets maskinrum. Eleven redogör översiktligt för vakthavande befäls arbetsuppgifter och den utrustning och de verktyg som används i fartygets maskinrum.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för rutiner för drift och underhåll. Dessutom redogör eleven utförligt för rutiner för drift och underhåll. Dessutom redogör eleven översiktligt för rutiner för drift och underhåll.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för de tekniska konstruktionerna i ett fartygs maskinrum. Vidare redogör eleven utförligt för de tekniska konstruktionerna i ett fartygs maskinrum. Vidare redogör eleven översiktligt för de tekniska konstruktionerna i ett fartygs maskinrum.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur arbetet kan utföras på ett miljömässigt och säkert sätt. Eleven redogör utförligt för hur arbetet kan utföras på ett miljömässigt och säkert sätt. Eleven redogör översiktligt för hur arbetet kan utföras på ett miljömässigt och säkert sätt.
I sina redogörelser använder eleven med säkerhet relevanta termer och begrepp. - I sina redogörelser använder eleven med viss säkerhet relevanta termer och begrepp.
- Elever redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr vakthållning på handelsfartyg. Elever redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr vakthållning på handelsfartyg.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer