Kunskapskrav

Start Sök Om

Mät-, styr- och reglerteknik

Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr- och reglerteknik har sin grund i industriell mätteknik och aktuatorer. I ämnet behandlas även säkerhetsfrågor som har en central roll i arbete med styr- och reglerteknik, eftersom misstag kan orsaka stora skador både på person och på egendom.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet mät-, styr- och reglerteknik ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att planera och utföra arbeten med styr- och reglerteknisk utrustning. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda scheman, ritningar, manualer och föreskrifter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att upptäcka och avhjälpa fel i styr- och reglerteknisk utrustning. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett säkert och miljömässigt arbetssätt samt förmåga att dokumentera sitt arbete.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att planera arbetsuppgifter och arbeta praktiskt med styr- och reglerteknisk utrustning. I undervisningen ska såväl praktiska som teoretiska uppgifter ingå så att eleverna ges möjlighet att förstå sambandet mellan praktiskt arbete och yrkesteori.

Undervisningen i ämnet mät-, styr- och reglerteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera sitt arbete samt att installera, konfigurera, driftsätta och underhålla styr- och reglertekniska komponenter och system på ett säkert sätt.
 2. Förmåga att läsa och tolka scheman över styr- och reglertekniska komponenter och system.
 3. Färdigheter i att mäta styr- och reglertekniska storheter.
 4. Förmåga att felsöka, reparera och åtgärda fel i styr- och reglertekniska komponenter och system.
 5. Förmåga att dokumentera sitt arbete med styr- och reglertekniska komponenter och system.

Kurser i ämnet

 1. Distribuerade styrsystem, 100 poäng.
 2. Mät- och reglerteknik, 100 poäng.
 3. Mät- och styrteknik, 100 poäng.
 4. Programmerbara styrsystem, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och styrteknik eller kursen programmering 1.

Programmerbara styrsystem

Kursen programmerbara styrsystem omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Uppbyggnad och funktion hos olika programmerbara styrsystem, till exempel kompakta och modulära plc (programmable logic controller), distribuerade styrsystem, PAC (programmable automation controller), programmerbara reläer samt styrningar med persondatorer.
 • Grundläggande programmeringsteknik och programmering av programmerbara styrsystem.
 • Inkoppling av givare och aktuatorer till programmerbara styrsystem.
 • Specialmoduler för programmerbara styrsystem, till exempel moduler för A/D-omvandling och D/A-omvandling, samt moduler för servomotorer.
 • Användarkrav och översättning av dessa som underlag för programmering av programmerbara styrsystem.
 • Datorstöd vid programmering av programmerbara styrsystem.
 • För- och nackdelar med olika programmerbara styrsystem.
 • Aktuella standarder, till exempel plc-standard IEC 1131.
 • Metoder för felsökning och underhåll i anläggningar styrda av programmerbara styrsystem.
 • Metoder för dokumentation av arbete med programmerbara styrsystem.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och utför efter samråd med handledare installation, konfiguration, driftsättning och underhåll av styr- och reglertekniska system på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Eleven planerar och utför i samråd med handledare installation, konfiguration, driftsättning och underhåll av styr- och reglertekniska system på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
I arbetet läser och tolkar eleven med säkerhet scheman över styr- och reglertekniska komponenter och system. - I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet scheman över styr- och reglertekniska komponenter och system.
Eleven gör avancerade mätningar av styr- och reglertekniska storheter. Eleven gör mätningar av styr- och reglertekniska storheter. Eleven gör enkla mätningar av styr- och reglertekniska storheter.
- Dessutom felsöker eleven efter samråd med handledare styr- och reglertekniska komponenter och system samt reparerar och åtgärdar efter samråd med handledare eventuella fel som har uppstått. Dessutom felsöker eleven i samråd med handledare styr- och reglertekniska komponenter och system samt reparerar och åtgärdar i samråd med handledare eventuella fel som har uppstått.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete med styr- och reglertekniska komponenter och system. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete med styr- och reglertekniska komponenter och system. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete med styr- och reglertekniska komponenter och system.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer