Kunskapskrav

Start Sök Om

Lackeringsteknik

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lackering av olika underlag och fordonstyper. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning för lackeringsarbeten. Därutöver ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika materials egenskaper och funktion samt färdigheter i att hantera de olika momenten i uppbyggandet av lackskiktet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika lackeringssystems uppbyggnad samt om de faktorer som bryter ner lackeringsskiktet och hur de kan motverkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring och kostnad är styrande faktorer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån olika informationssystem skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett yrkesmässigt sätt lösa uppgiften. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medarbetare och beställare.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lackeraryrkets förutsättningar.
 2. Kunskaper om lackeringssystemens uppbyggnad, om färg- och materiallära samt om verkstadens ventilation och luftföring.
 3. Förmåga att utföra lackeringsarbeten med olika appliceringstekniker samt att med färg och form skapa dekoration och text på fordon.
 4. Förmåga att demontera och montera samt att vårda lackerade ytor.
 5. Förmåga att utföra diagnostik och beräkningar.
 6. Förmåga att använda och underhålla verktyg och utrustning.
 7. Förmåga att optimera produktionsflödet.
 8. Förmåga att använda informationsmaterial, såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Lackeringsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion och kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 2. Baskurs i lackering, 300 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.
 3. Färg och dekorationslackering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 4. Industriell lackering, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 5. Lackeringsteknik – applicering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 6. Lackeringsteknik för tunga fordon, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 7. Lackeringssystem, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 8. Produktionsflöden, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringssystem
 9. Småreparationer – lackering, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.

Lackeringsteknik för tunga fordon

Kursen lackeringsteknik för tunga fordon omfattar punkterna 2–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Blästeranläggningar och deras funktion och skötsel samt blästring av chassikomponenter.
 • Konstruktion och verkningssätt för lackeringsboxar anpassade för lackering av tunga fordon.
 • Rutiner för arbete med tryckluftsbromsade fordon.
 • Arbetsprocess och materialval för nya och tidigare lackerade ytor på tunga fordon med olika typer av underlag, till exempel olika metaller och plasttyper.
 • Bindemedel, slipmaterial och rengöringsvätskor.
 • Applicering med tryckmatad utrustning och lackmaterial som är anpassade för tunga fordon.
 • Rengöring med högtrycksutrustning och tvättvätskor som är anpassade för tunga fordon.
 • Utrustning och material för sliparbeten anpassade för arbeten med tunga fordon.
 • Maskeringsteknik för in- och utvändig lackering i samband med dekorationer i flera kulörer.
 • Lyftning och pallning av tunga fordon samt demontering och montering av komponenter och detaljer.
 • Montering och demontering av dekaler och plastfilm för dekoration av tunga fordon.
 • Tids- och materialåtgång vid lackering av tunga fordon ställt mot kvalitetskrav och kostnader.
 • Verkstadens layout, kompressorer, konventionella och tryckmatade sprututrustningar samt övriga maskiner och utrustning som krävs för arbetets genomförande.
 • Hög- och lågtrycksmatade sprututrustningars skötsel och handhavande.
 • Informationssystem och bestämmelser för arbeten med tunga fordon.
 • Arbetsteknik, skyddsutrustning och ergonomi anpassat till arbetet.
 • Hantering och sortering av sopor och överblivet lackmaterial enligt bestämmelser.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de kemiska produkter som ingår i lackeringssystemet för tunga fordon samt den miljöpåverkan de har. Eleven beskriver utförligt de kemiska produkter som ingår i lackeringssystemet för tunga fordon samt den miljöpåverkan de har. Eleven beskriver översiktligt de kemiska produkter som ingår i lackeringssystemet för tunga fordon samt den miljöpåverkan de har.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat funktion och skötsel av verkstadens blästeranläggning och lackbox anpassade för tunga fordon. Eleven beskriver också utförligt funktion och skötsel av verkstadens blästeranläggning och lackbox anpassade för tunga fordon. Eleven beskriver också översiktligt funktion och skötsel av verkstadens blästeranläggning och lackbox anpassade för tunga fordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat bestämmelser som gäller för arbete med tunga fordon samt rutiner för arbete med tryckluftsbromsade fordon. Dessutom beskriver eleven utförligt bestämmelser som gäller för arbete med tunga fordon samt rutiner för arbete med tryckluftsbromsade fordon. Dessutom beskriver eleven översiktligt bestämmelser som gäller för arbete med tunga fordon samt rutiner för arbete med tryckluftsbromsade fordon.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, lackeringsarbeten på tunga fordon. Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, lackeringsarbeten på tunga fordon. Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, lackeringsarbeten på tunga fordon.
- - I arbetet tvättar och lackerar eleven chassier med högtrycksutrustning samt utför sliparbeten till den noggrannhet som arbetet kräver.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerad maskering och blästring av chassier. Eleven utför efter samråd med handledare maskering och blästring av chassier. Eleven utför i samråd med handledare enkel maskering och blästring av chassier.
Dessutom monterar och demonterar eleven dekaler och utför maskering för avancerad in- och utvändig lackering i flera kulörer. Dessutom monterar och demonterar eleven dekaler och utför maskering för in- och utvändig lackering i flera kulörer. Dessutom monterar och demonterar eleven dekaler och utför maskering för enkel in- och utvändig lackering i flera kulörer.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade beräkningar av tids- och materialåtgång samt avsynar och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av det utförda arbetet i termer av finish, kvalitet och kostnader. Eleven utför efter samråd med handledare beräkningar av tids- och materialåtgång samt avsynar och gör välgrundade bedömningar av det utförda arbetet i termer av finish, kvalitet och kostnader. Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar av tids- och materialåtgång samt avsynar och gör enkla bedömningar av det utförda arbetet i termer av finish, kvalitet och kostnader.
I arbetet använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning enligt praxis. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning enligt praxis.
- - Dessutom använder och vårdar eleven låg- och högtryckssprutmatad utrustning.
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper. Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper. Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt utför i bekanta och nya situationer lyftning och pallning av tunga fordon på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt. Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt utför i bekanta och delvis nya situationer lyftning och pallning av tunga fordon på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt. Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt utför i bekanta situationer lyftning och pallning av tunga fordon på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt.
- - Dessutom sorterar eleven sopor och överblivet lackmaterial på ett miljömässigt riktigt sätt.
- I arbetet tar eleven också hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd. I arbetet tar eleven också viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer