Kunskapskrav

Start Sök Om

Lackeringsteknik

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lackering av olika underlag och fordonstyper. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning för lackeringsarbeten. Därutöver ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika materials egenskaper och funktion samt färdigheter i att hantera de olika momenten i uppbyggandet av lackskiktet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika lackeringssystems uppbyggnad samt om de faktorer som bryter ner lackeringsskiktet och hur de kan motverkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring och kostnad är styrande faktorer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån olika informationssystem skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett yrkesmässigt sätt lösa uppgiften. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medarbetare och beställare.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lackeraryrkets förutsättningar.
 2. Kunskaper om lackeringssystemens uppbyggnad, om färg- och materiallära samt om verkstadens ventilation och luftföring.
 3. Förmåga att utföra lackeringsarbeten med olika appliceringstekniker samt att med färg och form skapa dekoration och text på fordon.
 4. Förmåga att demontera och montera samt att vårda lackerade ytor.
 5. Förmåga att utföra diagnostik och beräkningar.
 6. Förmåga att använda och underhålla verktyg och utrustning.
 7. Förmåga att optimera produktionsflödet.
 8. Förmåga att använda informationsmaterial, såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Lackeringsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion och kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 2. Baskurs i lackering, 300 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.
 3. Färg och dekorationslackering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 4. Industriell lackering, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 5. Lackeringsteknik – applicering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 6. Lackeringsteknik för tunga fordon, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 7. Lackeringssystem, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 8. Produktionsflöden, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringssystem
 9. Småreparationer – lackering, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.

Färg och dekorationslackering

Kursen färg och dekorationslackering omfattar punkterna 2–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Lackeringssystemens uppbyggnad vid dekoration.
 • Färglära beträffande ljus, reflektionsytor och färgsättning. Färgprovsamlingar, justering av kulöravvikelser och beskrivning av kulörer för medarbetare och kunder.
 • NCS- och PMS-systemen med tillämpning.
 • Färgbruk vid skydds- och varselmärkning.
 • Appliceringstekniker för merytor och dekor, mall- och frihandsteknik.
 • Demontering och montering av dekaler i mindre format, till exempel firmalogotyper.
 • Rekonditionering och polering vid reparation av små skador. Polerarbeten vid dekorativ lackering. Underhåll av lackerade ytor.
 • Sprututrustning för mindre lackeringsarbeten, mallar och skärverktyg.
 • Bindemedel, slipmaterial och rengöringsvätskor för dekorationsarbeten.
 • Arbetsteknik och skyddsutrustning vid mindre lackeringsarbeten samt arbetsställningar vid motivlackering och annat statiskt arbete.
 • Påverkan och krav på arbetsmiljö vid arbete med dekorationslackering och färgbrytning. De använda kemiska produkternas miljöpåverkan.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lackskiktets uppbyggnad för merytor och dekorationslackering, metoder för dekorationslackering samt tekniker för framställning av schabloner och dekaler. Eleven beskriver utförligt lackskiktets uppbyggnad för merytor och dekorationslackering, metoder för dekorationslackering samt tekniker för framställning av schabloner och dekaler. Eleven beskriver översiktligt lackskiktets uppbyggnad för merytor och dekorationslackering, metoder för dekorationslackering samt tekniker för framställning av schabloner och dekaler.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ljuskvalitet, reflektionsytor, NCS- och PMS-systemen, kulörer och det färgbruk som används vid varselmärkning. Eleven beskriver också utförligt ljuskvalitet, reflektionsytor, NCS- och PMS-systemen, kulörer och det färgbruk som används vid varselmärkning. Eleven beskriver också översiktligt ljuskvalitet, reflektionsytor, NCS- och PMS-systemen, kulörer och det färgbruk som används vid varselmärkning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ventilation och luftföring i utrymmen med riktad luftföring. Dessutom beskriver eleven utförligt ventilation och luftföring i utrymmen med riktad luftföring. Dessutom beskriver eleven översiktligt ventilation och luftföring i utrymmen med riktad luftföring.
Eleven väljer färg, utför efter samråd med handledare avancerade maskeringsarbeten samt applicerar färg för merytor och dekor med solida lacker enligt skyddsföreskrifter. Eleven väljer färg, utför efter samråd med handledare maskeringsarbeten samt applicerar färg för merytor och dekor med solida lacker enligt skyddsföreskrifter. Eleven väljer färg, utför i samråd med handledare enkla maskeringsarbeten samt applicerar färg för merytor och dekor med solida lacker enligt skyddsföreskrifter.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerad dekoration med mall- och frihandsteknik samt monterar och demonterar dekaler. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare dekoration med mall- och frihandsteknik samt monterar och demonterar dekaler. Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkel dekoration med mall- och frihandsteknik samt monterar och demonterar dekaler.
I arbetet väljer eleven polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor samt utför i bekanta och nya situationer rekonditionering och underhåll av lackerade ytor. I arbetet väljer eleven polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor samt utför i bekanta och delvis nya situationer rekonditionering och underhåll av lackerade ytor. I arbetet väljer eleven polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor samt utför i bekanta situationer rekonditionering och underhåll av lackerade ytor.
Dessutom fastställer eleven kulörer, väljer mellan olika alternativ och nyanserar vid behov solida färger i bekanta och nya situationer. Dessutom fastställer eleven kulörer, väljer mellan olika alternativ och nyanserar vid behov solida färger i bekanta och delvis nya situationer. Dessutom fastställer eleven kulörer, väljer mellan olika alternativ och nyanserar vid behov solida färger i bekanta situationer.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade beräkningar av färgåtgång och mixar färg. Eleven utför efter samråd med handledare beräkningar av färgåtgång och mixar färg. Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar av färgåtgång och mixar färg.
I arbetet använder eleven med säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
- - Dessutom underhåller eleven sprutpistoler och handverktyg för dekorativ lackering.
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver. - Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
- - Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
- Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd. Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer