Kunskapskrav

Start Sök Om

Lackeringsteknik

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lackering av olika underlag och fordonstyper. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning för lackeringsarbeten. Därutöver ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika materials egenskaper och funktion samt färdigheter i att hantera de olika momenten i uppbyggandet av lackskiktet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika lackeringssystems uppbyggnad samt om de faktorer som bryter ner lackeringsskiktet och hur de kan motverkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring och kostnad är styrande faktorer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån olika informationssystem skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett yrkesmässigt sätt lösa uppgiften. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medarbetare och beställare.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lackeraryrkets förutsättningar.
 2. Kunskaper om lackeringssystemens uppbyggnad, om färg- och materiallära samt om verkstadens ventilation och luftföring.
 3. Förmåga att utföra lackeringsarbeten med olika appliceringstekniker samt att med färg och form skapa dekoration och text på fordon.
 4. Förmåga att demontera och montera samt att vårda lackerade ytor.
 5. Förmåga att utföra diagnostik och beräkningar.
 6. Förmåga att använda och underhålla verktyg och utrustning.
 7. Förmåga att optimera produktionsflödet.
 8. Förmåga att använda informationsmaterial, såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Lackeringsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion och kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 2. Baskurs i lackering, 300 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.
 3. Färg och dekorationslackering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 4. Industriell lackering, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 5. Lackeringsteknik – applicering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 6. Lackeringsteknik för tunga fordon, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 7. Lackeringssystem, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 8. Produktionsflöden, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringssystem
 9. Småreparationer – lackering, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.

Baskurs i lackering

Kursen baskurs i lackering omfattar punkterna 2–4, 6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produkter som bildar lackskiktet med särskilt fokus på korrosionsskydd och hållbart ytskikt.
 • Skillnader i härd- och termoplasters fysiska och kemiska egenskaper gällande reparation av fordons plastdetaljer.
 • Rengöringsvätskor och rengöringsmetoder för olika typer av arbeten.
 • Applicering med sprutpistol på karosseridetaljer av stål och termo- och härdplaster.
 • Demontering och montering av utvändiga karosseridetaljer som inte kräver specialverktyg.
 • Användning av produktdatablad för färgblandning samt värdering av utfört arbete.
 • Reparation av skadade plastdetaljer till den noggrannhet som krävs för vidare lackeringsarbeten.
 • Verkstadens utrustning och maskiner som används för arbetets utförande, till exempel för demontering och montering, reparation av plastdetaljer eller för lackering av lösa fordonsdelar.
 • Arbetsmiljö samt lagar och bestämmelser som reglerar arbetsmiljön. Regler för härdplastarbeten och rutiner för övriga arbeten där personligt skydd krävs.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de moment som leder till lackskiktets uppbyggnad och de olika produkter som används för arbetets utförande. Eleven beskriver utförligt de moment som leder till lackskiktets uppbyggnad och de olika produkter som används för arbetets utförande. Eleven beskriver översiktligt de moment som leder till lackskiktets uppbyggnad och de olika produkter som används för arbetets utförande.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat tillvägagångssättet för färgblandning med mix-maskin samt regler för härdplastarbete och skillnader i härd- och termoplasters egenskaper. Eleven beskriver också utförligt tillvägagångssättet för färgblandning med mix-maskin samt regler för härdplastarbete och skillnader i härd- och termoplasters egenskaper. Eleven beskriver också översiktligt tillvägagångssättet för färgblandning med mix-maskin samt regler för härdplastarbete och skillnader i härd- och termoplasters egenskaper.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika produkters vådlighet samt rengöringsvätskor och rengöringsmetoder. Dessutom beskriver eleven utförligt olika produkters vådlighet samt rengöringsvätskor och rengöringsmetoder. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika produkters vådlighet samt rengöringsvätskor och rengöringsmetoder.
Eleven utför efter samråd med handledare lackeringsarbeten med sprutpistol. Eleven utför efter samråd med handledare enkla lackeringsarbeten med sprutpistol. Eleven utför i samråd med handledare enkla lackeringsarbeten med sprutpistol.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare demontering och montering av karosseridetaljer för utvändig lackering. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare enkel demontering och montering av karosseridetaljer för utvändig lackering. Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkel demontering och montering av karosseridetaljer för utvändig lackering.
I arbetet blandar eleven, i bekanta och nya situationer, utifrån produktdatablad grundmaterial enligt anvisningar samt väljer och använder spackel och grundfärg med en- och tvåkomponents bindemedel. I arbetet blandar eleven, i bekanta och delvis nya situationer, utifrån produktdatablad grundmaterial enligt anvisningar samt väljer och använder spackel och grundfärg med en- och tvåkomponents bindemedel. I arbetet blandar eleven, i bekanta situationer, utifrån produktdatablad grundmaterial enligt anvisningar samt väljer och använder spackel och grundfärg med en- och tvåkomponents bindemedel.
Dessutom använder och vårdar eleven med säkerhet datorstödd utrustning för färgbrytning. - Dessutom använder och vårdar eleven med viss säkerhet datorstödd utrustning för färgbrytning.
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer maskering för utvändig dellackering. Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer enkel maskering för utvändig dellackering. Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel maskering för utvändig dellackering.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare reparationsarbete av skadade plastdetaljer. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare enkelt reparationsarbete av skadade plastdetaljer. Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkelt reparationsarbete av skadade plastdetaljer.
I arbetet använder eleven med säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver. - Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
- - Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
- Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd. Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer