Kunskapskrav

Start Sök Om

Konstarterna och samhället

Kod: KOSKOS0
Poäng: 50

Kursen konstarterna och samhället omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem. Eleven redogör utförligt för olika former av samtida kulturuttryck och för några beröringspunkter mellan dem. Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur. Dessutom redogör eleven utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar.
Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Eleven diskuterar också översiktligt och med enkla argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Dessutom redogör eleven utförligt för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Dessutom redogör eleven översiktligt för något samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället.
Vidare för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer. Vidare för eleven välgrundade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer. Vidare för eleven enkla resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.
Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av någon presentationsform och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade och nyanserade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser och gör enkla kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck.
I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier. - I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.
Gå till Ämne - Konst och kultur (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.