Kunskapskrav

Start Sök Om

Konferens och evenemang

Ämnet konferens och evenemang behandlar olika mötesformer, från möten med få deltagare och mindre konferenser till kongresser och stora evenemang. Mötesbranschens olika målgrupper har olika förväntningar på såväl lokalers utformning och teknisk utrustning som service, aktiviteter och andra tjänster.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konferens och evenemang ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mötesbranschens utveckling, olika anläggningar och miljöer samt om den potential dessa har för att anpassas efter kundens behov. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att planera och genomföra olika typer av möten. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med kunden och gästen så att mötet blir yrkesmässigt och serviceinriktat. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla mångsidighet och kreativitet, så att aktiviteter och utrustning kan anpassas efter kundens önskemål och ekonomiska förutsättningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera och felsöka teknisk utrustning inom området. Den ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt om arbetsmiljö, säkerhet och hållbar utveckling. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över frågor som rör kundens integritet.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom området och utveckla en yrkesmässig attityd i mötet med kunder och gäster. Via kontakter med olika mötesarrangörer ska eleverna ges möjlighet att dels utveckla kunskaper om variationen av tjänster och serviceutbud inom området, dels utveckla förståelse av olika målgruppers behov och önskemål gällande mötesformer och aktiviteter.

Undervisningen i ämnet konferens och evenemang ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om mötesbranschens utveckling, om olika typer av konferenser och evenemang samt om vilka aktörer som finns och vad de kan erbjuda. Kunskaper om olika kundtyper och deras önskemål.
 2. Förmåga att boka, planera, administrera och organisera olika arrangemang utifrån kundbehov och ur ekonomiska aspekter.
 3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 4. Förmåga att hantera modern teknisk utrustning.
 5. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.
 6. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att anpassa sitt språk efter situationen.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Konferens och evenemang, 100 poäng.
 2. Konferens 1, 100 poäng, som bygger på kursen konferens och evenemang.
 3. Konferens 2, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 1.
 4. Konferens 3, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 2.
 5. Evenemang, 100 poäng, som bygger på kursen konferens och evenemang eller kursen utställningsdesign 2.
 6. Rums- och konferensbokning, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 2 eller kursen reception 2.

Rums- och konferensbokning

Kursen rums- och konferensbokning omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte med särskild betoning på 3–7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktkännedom för att kunna möta kundens önskemål samt rekommendera och rikta erbjudanden i syfte att öka försäljningen.
 • Olika kundkategorier, till exempel privatpersoner, företag, resebyråer, kongressbyråer och bokningsbolag.
 • Samarbetsparter inom aktivitet, teknik, säkerhet eller andra kringarrangemang.
 • Telefonförsäljning och betydelsen av bemötande, tonfall och produktkännedom.
 • Affärskorrespondens samt utformning av bekräftelser, offerter, pm och faktureringsunderlag.
 • Prissättning och prisoptimering av anläggningens tjänster.
 • Lönsamhetsberäkning och förekommande nyckeltal.
 • Företags- och resebyråavtal med priser, provision och avbokningsregler samt avtalsrättsliga konsekvenser.
 • Presentation och visning av anläggningen samt rekommendation av passande aktiviteter och kringarrangemang.
 • Bokning av privat-, grupp-, konferens- och paketarrangemang.
 • Planering av kundaktivitet i samarbete med försäljnings- och marknadsavdelning för att skapa och bibehålla kundrelationer.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Kommunikation och samverkan mellan avdelningar för avstämning och utbyte av information inför arrangemang.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika typer av kundgrupper och deras önskemål. Eleven redogör utförligt för olika typer av kundgrupper och deras önskemål. Eleven redogör översiktligt för olika typer av kundgrupper och deras önskemål.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika samarbetspartner och deras utbud. Dessutom redogör eleven utförligt för olika samarbetspartner och deras utbud. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika samarbetspartner och deras utbud.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat hur riktade erbjudanden kan öka försäljning och lönsamhet Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av olika typer av avtal samt för hur lönsamhetsberäkning och prissättning görs. Eleven beskriver även utförligt hur riktade erbjudanden kan öka försäljning och lönsamhet. Eleven beskriver även översiktligt hur riktade erbjudanden kan öka försäljning och lönsamhet.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enklare administrativa och praktiska arbetsuppgifter i samband med bokning och uppnår ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. - -
Dessutom gör eleven med säkerhet enklare ekonomiska kalkyler samt utformar med säkerhet olika former av affärsdokument. - -
I arbetet använder eleven med säkerhet relevant datorprogram. - -
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. - -
Eleven anpassar med säkerhet sitt arbete efter målgruppen och motiverar utförligt och nyanserat hur anpassningen är gjord. - -
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situationen. - -
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras. - -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - -
Eleven redogör utförligt för innebörden av olika typer av avtal samt för hur lönsamhetsberäkning och prissättning görs. Eleven redogör översiktligt för innebörden av olika typer av avtal samt för hur lönsamhetsberäkning och prissättning görs.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enklare administrativa och praktiska arbetsuppgifter i samband med bokning och uppnår ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare enklare administrativa och praktiska arbetsuppgifter i samband med bokning och uppnår ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
- Dessutom gör eleven med viss säkerhet enklare ekonomiska kalkyler samt utformar med viss säkerhet olika former av affärsdokument.
- I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevant datorprogram.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arbete efter målgruppen och motiverar utförligt hur anpassningen är gjord. Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arbete efter målgruppen och motiverar översiktligt hur anpassningen är gjord.
- Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer