Kunskapskrav

Start Sök Om

Industriell automation

Ämnet industriell automation behandlar de delar som samverkar för att skapa olika typer av automatiserade system. Automatiserade system är processer med funktioner som är självstyrande och används bland annat i tillverkningsindustrin och i processindustrin. Ämnet industriell automation får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriell automation ska syfta till att eleverna utvecklar ingenjörsmässig förmåga att planera, identifiera resurser, genomföra och utvärdera arbete i industriella automatiserade system. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda olika former av systemdokumentation, till exempel schema, programdokumentation och manualer.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur informationsteknik kan användas vid arbete med industriella automatiserade system. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning inom valt område.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika begrepp, teorier och metoder inom industriell automation, samt färdigheter i att tillämpa dessa. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet och olika standarder inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och avhjälpa fel i industriella automatiserade system samt föreslå förbättringar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kombinera teoretiska och praktiska moment inom ämnesområdet. Dessutom ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas kunskaper om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara automatiserade processer.

Undervisningen i ämnet industriell automation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos automatiserade system och de risker som finns vid arbete med dessa.

2. Kunskaper om säkerhetsföreskrifter, standarder och begrepp som används vid arbete med automatiserade processer.

3. Kunskaper om metoder för att simulera olika typer av processer.

4. Kunskaper om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i förhållande till automatiserade processer.

5. Förmåga att planera och genomföra programmering och driftsättning av automatiserade processer samt att dokumentera och utvärdera arbetet.

6. Förmåga att analysera befintlig automatiserad process och ge förslag på förbättringar och optimeringar.

7. Färdigheter i att, med hjälp av systemens program och dokumentation, felsöka, åtgärda och förebygga fel i automatiserade processer.

8. Färdigheter i att ersätta defekta komponenter och enheter samt vid behov återställa komponenters eller enheters konfigurering.

Kurser i ämnet

 • Industriell automationsteknik, 100 poäng.
 • Industriell PLC-teknik, 100 poäng.
 • Industriell robotteknik, 100 poäng.
 • Industriell it, 100 poäng.
 • Tillämpad automationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen industriell automationsteknik.

Tillämpad automationsteknik

Kursen tillämpad automationsteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Strategier för digitalisering av automatiserade processer.
 • Uppbyggnad och funktion av smarta sensorer som kontinuerligt registrerar och mäter aktiviteter, utfall, prestanda och miljöfaktorer.
 • Användningsområde för samarbetande robotar.
 • Tolkning av standarder, begrepp, definitioner och utrustning som används vid arbete med digitalisering av automatiserade processer.
 • Hantering av avancerade simulerings- och modelleringsprogram för digitaliserade automatiserade processer.
 • Hantering och användning av system som hjälp för att skapa förstärkt verklighet (AR).
 • Digitaliseringen ur ett livscykelperspektiv, till exempel råvarutillgång och återvinning.
 • Framtida perspektiv på hållbar utveckling, arbetsmiljö och teknikens roll.
 • Konfiguration för digitala gränssnitt anpassade till automatiserade processer.
 • Programmering och konfiguration av autonoma och lärande system som en kombination av traditionella automationsteknologier och artificiell intelligens (AI).
 • Programmering och konfiguration av molnbaserade lösningar för olika applikationer i en automatiserad process.
 • Hantering, utvärdering och analys av den datamängd som genereras i digitaliserade system med avancerade analysmetoder och program.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för digitaliserade systems uppbyggnad, användningsområde, funktion och betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör utförligt för digitaliserade systems uppbyggnad, användningsområde, funktion och betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör övergripande för digitaliserade systems uppbyggnad, användningsområde, funktion och betydelse för automatiserade processer.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för uppbyggnad och funktion av smarta givare. Vidare redogör eleven utförligt för uppbyggnad och funktion av smarta givare. Vidare redogör eleven övergripande för uppbyggnad och funktion av smarta givare.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat för användningsområden för samarbetande robotar. Eleven resonerar utförligt kring användningsområden för samarbetande robotar. Eleven resonerar övergripande kring användningsområden för samarbetande robotar.
- - Eleven förhåller sig till de säkerhetsföreskrifter som finns inom området.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vanligt förekommande standarder, tekniska begrepp, definitioner och utrustning som används inom digitaliserade processer. Dessutom redogör eleven utförligt för vanligt förekommande standarder, tekniska begrepp, definitioner och utrustning som används inom digitaliserade processer. Dessutom redogör eleven övergripande för vanligt förekommande standarder, tekniska begrepp, definitioner och utrustning som används inom digitaliserade processer.
Eleven använder med mycket god säkerhet programverktyg för simulering och modellering av digitaliserade system. Eleven använder med god säkerhet programverktyg för simulering och modellering av digitaliserade system. Eleven använder med säkerhet programverktyg för simulering och modellering av digitaliserade system.
Eleven för med mycket god säkerhet resonemang om hur digitalisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eleven för med god säkerhet resonemang om hur digitalisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eleven för med säkerhet resonemang om hur digitalisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Eleven strukturerar och utför programskrivning självständigt för kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. Eleven strukturerar och utför programskrivning självständigt efter samråd med handledare för kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. Eleven strukturerar och utför programskrivning efter samråd med handledare för kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt.
Vidare genomför eleven med mycket god säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program. Vidare genomför eleven med god säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program. Vidare genomför eleven med säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program.
- Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga digitaliserade system och ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga digitaliserade system och ger välgrundade förslag på åtgärder.
Eleven bedömer komponenter, ersätter och konfigurerar självständigt defekta delar. Eleven bedömer komponenter, ersätter och konfigurerar självständigt efter samråd med handledare defekta delar. Eleven bedömer komponenter, ersätter och konfigurerar efter samråd med handledare defekta delar.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer