Kunskapskrav

Start Sök Om

Hundkunskap

Hundar används i många sammanhang, som brukshundar och sällskapsdjur. Efterfrågan på yrkeskunnande i arbete med och fostran av hundar ökar. Ämnet hundkunskap behandlar skötsel och samspel med hundar samt skötsel av anläggningar och utrustning. Det behandlar också hundens ursprung och utveckling, hundars beteende och biologi, raser och rasegenskaper samt avel och uppfödning. Dessutom behandlas djuretik och lagar och andra bestämmelser som reglerar hundhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med hundar. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar och följa fasta rutiner i arbete med hundar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samspela med samt fostra och träna hundar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att handleda hundägare och hundförare mot specifika mål.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla utrustning och anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att främja god hälsa hos hundar och förebygga skador och sjukdomar hos hundar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med hundar.

Praktiska övningar med hundar av olika raser och i olika miljöer ska ingå i undervisningen. Genom övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera beteendeproblem hos hundar.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika hundraser och deras egenskaper, om användning av hundar samt om olika verksamheter inom hundhållning.
 2. Kunskaper om hundars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Kunskaper om hundars anatomi och fysiologi samt om vanliga skador och sjukdomar hos hundar och hur dessa kan förebyggas.
 4. Kunskaper om hundavel och hunduppfödning samt om fostran och träning av hundar.
 5. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 6. Förmåga att sköta och hantera anläggningar och utrustning.
 7. Förmåga att fostra och träna hundar av olika raser för olika uppgifter.
 8. Förmåga att bemöta och hantera olika beteendeproblem hos hundar samt att instruera hundägare eller hundförare.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör hundhållning.

Kurser i ämnet

 1. Hundkunskap 1, 100 poäng.
 2. Hundkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hundkunskap 1.
 3. Hundkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen hundkunskap 2.
 4. Träning av hund, 100 poäng.

Hundkunskap 3

Kursen hundkunskap 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Utrustning för olika verksamheter, produktkännedom och produkthantering.
 • Olika hundorganisationer och deras verksamheter samt bestämmelser som reglerar verksamheterna.
 • Arbetsuppgifter inom ett specialområde, till exempel hunddagis, uppfödning och avel, i butik med försäljning av hundartiklar samt i verksamheter som erbjuder olika hundtjänster.
 • Skötsel av hundar och anläggningar inom olika verksamheter.
 • Kundbemötande.
 • Ergonomi samt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Kvalitetsfrågor och ekonomi.
 • Journalföring.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för utrustning och andra produkter som används inom aktuellt specialområde. Eleven redogör utförligt för utrustning och andra produkter som används inom aktuellt specialområde. Eleven redogör översiktligt för utrustning och andra produkter som används inom aktuellt specialområde.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika hundorganisationer och deras verksamheter. Dessutom redogör eleven utförligt för olika hundorganisationer och deras verksamheter. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika hundorganisationer och deras verksamheter.
- Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde. Eleven planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde.
Dessutom bemöter eleven med säkerhet hundägare och andra kunder. - Dessutom bemöter eleven med viss säkerhet hundägare och andra kunder.
- - Arbetet utförs på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
Dessutom för eleven noggranna och utförliga journalanteckningar över genomförda åtgärder. Dessutom för eleven noggranna journalanteckningar över genomförda åtgärder. Dessutom för eleven enkla journalanteckningar över genomförda åtgärder.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer