Kunskapskrav

Start Sök Om

Hantverk

Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen och resultatets kvalitet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hantverk ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra alla steg i hantverksprocessen från idé till färdig produkt: identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt tänkande, känsla för form och ett estetiskt förhållningssätt. Därför ska undervisningen ge såväl kunskaper om färg och form som färdigheter i design och formgivning.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda yrkets fackspråk och att kommunicera med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i ett målinriktat säljarbete som leder till goda kundrelationer. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar ett kreativt förhållningssätt till affärsmässiga och serviceinriktade verksamheter. Hantverkssektorn består delvis av små företag och därför ska undervisningen stimulera elevernas intresse för entreprenörskap.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla och tillämpa kunskaper om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom hantverksområdet.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att träna och förfina hantverkstekniker och metoder. Eleverna ska också ges möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper om tekniker och om materialens olika egenskaper i det praktiska arbetet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man väljer lämpliga material och tekniker utifrån den tänkta slutprodukten, med hänsyn till kostnad och miljö. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda digitala tekniker i arbetet.

Undervisningen i ämnet hantverk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
 2. Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång.
 3. Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
 4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
 5. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
 6. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
 7. Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.
 8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
 9. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
 10. Kunskaper om och färdigheter i att utföra service och försäljning.

Kurser i ämnet

 1. Hantverk – introduktion, 200 poäng.
 2. Finsnickeri 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll finsnickeri.
 3. Finsnickeri 2, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 1.
 4. Finsnickeri 3, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 2.
 5. Finsnickeri 4, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 3.
 6. Finsnickeri 5, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 4.
 7. Finsnickeri 6a, 100 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen finsnickeri 6b.
 8. Finsnickeri 6b, 50 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen finsnickeri 6a.
 9. Finsnickeri 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 10. Finsnickeri 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 11. Florist 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll florist.
 12. Florist 2, 200 poäng, som bygger på kursen florist 1.
 13. Florist 3, 200 poäng, som bygger på kursen florist 2.
 14. Florist 4, 200 poäng, som bygger på kursen florist 3.
 15. Florist 5, 200 poäng, som bygger på kursen florist 4.
 16. Florist 6a, 100 poäng, som bygger på kursen florist 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen florist 6b.
 17. Florist 6b, 50 poäng, som bygger på kursen florist 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen florist 6a.
 18. Florist 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen florist 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 19. Florist 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen florist 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 20. Frisör 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll frisör.
 21. Frisör 2, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 1.
 22. Frisör 3, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 2.
 23. Frisör 4, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 3.
 24. Frisör 5, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 4.
 25. Frisör 6a, 100 poäng, som bygger på kursen frisör 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen frisör 6b.
 26. Frisör 6b, 50 poäng, som bygger på kursen frisör 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen frisör 6a.
 27. Frisör 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen frisör 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 28. Frisör 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen frisör 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 29. Textil design 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll textil design.
 30. Textil design 2, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 1.
 31. Textil design 3, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 2.
 32. Textil design 4, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 3.
 33. Textil design 5, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 4.
 34. Textil design 6a, 100 poäng, som bygger på kursen textil design 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen textil design 6b.
 35. Textil design 6b, 50 poäng, som bygger på kursen textil design 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen textil design 6a.
 36. Textil design 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen textil design 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 37. Textil design 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen textil design 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 38. Hantverksteknik 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll från vald profil.
 39. Hantverksteknik 2, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 1 med innehåll från vald profil.
 40. Hantverksteknik 3, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 2 med innehåll från vald profil.
 41. Hantverksteknik 4, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 3 med innehåll från vald profil.
 42. Hantverksteknik 5, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 4 med innehåll från vald profil.
 43. Hantverksteknik 6a, 100 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 5 med innehåll från vald profil. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen hantverksteknik 6b.
 44. Hantverksteknik 6b, 50 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 5 med innehåll från vald profil. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen hantverksteknik 6a.
 45. Hantverksteknik 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 3 med innehåll från vald profil. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald profil.
 46. Hantverksteknik 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 4 med innehåll från vald profil. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald profil.

Textil design 6b

Kursen textil design 6b omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6. I kursen behandlas fördjupad färdighetsträning.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Varierade textila tekniker i komplexa konstruktioner. Effektivitet och kreativitet i produktionsarbetet, med lönsamhet och resultatets kvalitet i fokus. I samband med det behandlas miljöhänsyn i produktionsarbete och vid materialhantering.
 • Skissteknik för att presentera idéer för kunder samt tekniska plaggskisser och konstruktioner för att beskriva och kommunicera inom branschen.
 • Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av resultatet.
 • Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det färdiga resultatet.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad produktion, försäljning och service.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete.
Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet. - Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet.
- Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. Eleven motiverar översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och gör med säkerhet komplexa beräkningar. I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar. I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet enkla beräkningar.
Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget.
I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med visst handlag.
Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer, efter att ha övervägt alternativa lösningar. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen.
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen.
I beskrivningen använder eleven med säkerhet relevant fackspråk. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer.
- Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker.
- - Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
- - Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur hon eller han själv kan bidra till dessa. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön. -
Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet. Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande. Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer