Kunskapskrav

Start Sök Om

Grafiska arbetsflöden och analysmodeller

Kod: GRAGRA0
Poäng: 100

Kursen grafiska arbetsflöden och analysmodeller omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioners estetiska och tekniska yrkeskrav och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Eleven redogör utförligt för olika grafiska funktioners estetiska och tekniska yrkeskrav och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Eleven redogör översiktligt för olika grafiska funktioners estetiska och tekniska yrkeskrav och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss-, kreativitets- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt. Dessutom beskriver eleven utförligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss-, kreativitets- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt. Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss-, kreativitets- och originalprocesserna vart och ett för sig.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för motstridigheter mellan estetiska och tekniska krav. Eleven redogör utförligt för motstridigheter mellan estetiska och tekniska krav. Eleven redogör översiktligt för motstridigheter mellan estetiska och tekniska krav.
Eleven visualiserar med säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program med egen vald teknik och stil. Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program med egen vald teknik och stil. Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder i samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program med egen vald teknik och stil.
Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära. Eleven för ett välgrundat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära. Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med säkerhet och med god teknisk och estetisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. - Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
- - Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller kundrelation, leverans, ekonomi och arbetsmetodik.
Dessutom gör eleven en komplex analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. Dessutom gör eleven en analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. Dessutom gör eleven en enkel analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet.
I analysen för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder och kombinerar med säkerhet några bild-, kommunikations- och marknadsföringsteorier. I analysen för eleven välgrundade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder och kombinerar med viss säkerhet några bild-, kommunikations- och marknadsföringsteorier. I analysen för eleven enkla resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild-, kommunikations- och marknadsföringsteorier.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet samt ger förslag på hur resultatet kan förbättras genom förändrad process och förändrat arbetssätt. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet.
I diskussioner och resonemang använder eleven med säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området. I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området. I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet några begrepp och fackspråksuttryck inom området.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Ämne - Grafisk kommunikation (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.