Kunskapskrav

Start Sök Om

Godstransporter

Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det gods som transporteras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet godstransporter ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra godstransporter med fordon och utrustningar, med kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för att utföra godstransporter på ett yrkesmässigt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra lastning av olika godsslag. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att förstå vikten av goda kundrelationer både för egen del och för transportföretaget. Undervisningen ska också bidra till att utveckla elevernas initiativförmåga och förmåga att lösa problem.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet godstransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika lastbilskonstruktioners användningsområden för godstransporter.
 2. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung lastbil på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 3. Förmåga att färdigställa och förbereda lastbilen för lastning av olika godsslag.
 4. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till lastbilen och trafikmiljön.
 5. Förmåga att köra och manövrera tung lastbil i skiftande trafikmiljöer samt att hantera utrustningar för lastning, lossning och leverans av gods.
 6. Förmåga att utnyttja lastbilens kapacitet för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
 7. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Godstrafik, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 2. Godstransporter – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen godstrafik. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 3. Lastbilsmonterad kran, 100 poäng.

Godstransporter – specialisering

Kursen godstransporter – specialisering omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald specialisering.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Transportledning och rutiner för administration och fakturering av transportverksamhet.
 • Körning och manövrering av vald lastbil inom specialiseringen i skiftande trafikmiljöer med ett avancerat, rationellt och trafiksäkert körsätt. Funktionstillsyn och säkerhetskontroll av fordon och utrustning.
 • Planering och genomförande av transportuppdrag med hänsyn till mängden gods som ska transporteras samt till vikt, volym och fördelningen på fordonets axlar.
 • Rutiner vid lastning och leveranser av gods, med system och metoder för vägning och mätning för att beräkna godsvolym och vikt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil. Eleven beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil. Eleven beskriver översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods. Eleven beskriver också utförligt rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods. Eleven beskriver också översiktligt rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering. Dessutom beskriver eleven utförligt transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering. Dessutom beskriver eleven översiktligt transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare komplexa godstransporter med vald lastbil. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare godstransporter med vald lastbil. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare enkla godstransporter med vald lastbil.
Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande och ovanliga, även avancerade, trafiksituationer. Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande och ovanliga trafiksituationer. Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande trafiksituationer.
I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta och nya situationer och efter samråd med handledare utrustning för lastsäkring. I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer och efter samråd med handledare utrustning för lastsäkring. I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta situationer och i samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
- - Eleven utför också funktionstillsyn och säkerhetskontroll.
Dessutom hanterar eleven med säkerhet olika typer av utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods. Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet olika typer av utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods. Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
Eleven planerar efter samråd med handledare transportuppdrag i bekanta och nya situationer. Eleven planerar efter samråd med handledare transportuppdrag i bekanta och delvis nya situationer. Eleven planerar i samråd med handledare transportuppdrag i bekanta situationer.
I planeringen utför eleven avancerade lastviktsberäkningar och viktfördelningar. I planeringen utför eleven lastviktsberäkningar och viktfördelningar. I planeringen utför eleven enkla lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Eleven väljer också med säkerhet lastsäkringsmetod och planerar efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet. Eleven väljer också med viss säkerhet lastsäkringsmetod och planerar efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet. Eleven väljer också med viss säkerhet lastsäkringsmetod och planerar i samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet.
- - Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer