Kunskapskrav

Start Sök Om

Flygyrkesteknik

Ämnet flygyrkesteknik behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll inom området flygteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniska konstruktioner i olika typer av luftfartyg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att underhålla, felsöka och åtgärda fel i flygplan eller helikoptrar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera på engelska på det sätt som krävs inom yrkesområdet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att uppnå de mål som finns reglerade i europeiska bestämmelser enligt EASA:s krav.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om aerodynamik.
 2. Kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos flygplan och helikoptrar samt om deras motorer, instrument, komponenter och system.
 3. Kunskaper om flygmaterial och deras egenskaper samt om metoder för att reparera och underhålla flygplan.
 4. Förmåga att utföra service och underhåll av flygplan och helikoptrar.
 5. Förmåga att utföra beräkningar, uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskatningar.
 6. Förmåga att utföra felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att kommunicera och att använda begrepp och uttryck som är relevanta för området samt att samarbeta med andra.
 9. Kunskaper om faktorer som påverkar människan, om hur mänskliga misstag kan undvikas samt om tekniska systems anpassning till den mänskliga förmågan.

Kurser i ämnet

 1. Aerodynamik, 100 poäng.
 2. Digitalteknik och flyginstrument, 100 poäng.
 3. Ellära – flyg, 100 poäng.
 4. Elektronik – flyg, 100 poäng, som bygger på kursen ellära – flyg.
 5. Flyglagstiftning, 50 poäng.
 6. Flygplanslära, 200 poäng.
 7. Gasturbinmotorer, 200 poäng.
 8. Helikopterlära, 200 poäng.
 9. Kolvmotor, 200 poäng.
 10. Materiallära – flyg, 100 poäng.
 11. Mänskliga faktorer, 100 poäng.
 12. Underhållsteknik – flyg, 200 poäng.

Flyglagstiftning

Kursen flyglagstiftning omfattar punkterna 7–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Introduktion av regelverk.
 • Regelverk för certifierande personal.
 • Regelverk för godkända underhållsorganisationer.
 • Regelverk för kommersiella flygtransporter.
 • Regelverk för certifiering av luftfartyg.
 • Regelverk för godkända operatörer.
 • Samband mellan nationella och internationella regelverk med kopplingar till de olika verksamheterna.
 • Olika organisationers och befattningshavares ansvar, befogenheter och skyldigheter enligt gällande regelsystem.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika regelverk som styr verksamheten och vad de olika regelverken innehåller. Eleven beskriver utförligt olika regelverk som styr verksamheten och vad de olika regelverken innehåller. Eleven beskriver översiktligt olika regelverk som styr verksamheten och vad de olika regelverken innehåller.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat samband mellan nationella och internationella regelverk samt kopplingen till de olika verksamheterna inom området. Eleven beskriver också utförligt samband mellan nationella och internationella regelverk samt kopplingen till de olika verksamheterna inom området. Eleven beskriver också översiktligt samband mellan nationella och internationella regelverk samt kopplingen till de olika verksamheterna inom området.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika organisationers och befattningshavares ansvar, befogenheter och skyldigheter enligt gällande regelsystem. Dessutom beskriver eleven utförligt olika organisationers och befattningshavares ansvar, befogenheter och skyldigheter enligt gällande regelsystem. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika organisationers och befattningshavares ansvar, befogenheter och skyldigheter enligt gällande regelsystem.
Eleven följer i bekanta och nya situationer lagar och andra bestämmelser som de praktiska momenten i utbildningen kräver. Eleven följer i bekanta och delvis nya situationer lagar och andra bestämmelser som de praktiska momenten i utbildningen kräver. Eleven följer i bekanta situationer lagar och andra bestämmelser som de praktiska momenten i utbildningen kräver.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat sammanhang mellan regelverk och praktiska procedurer. Dessutom förklarar eleven utförligt sammanhang mellan regelverk och praktiska procedurer. Dessutom förklarar eleven översiktligt sammanhang mellan regelverk och praktiska procedurer.
Eleven använder med säkerhet för området relevanta begrepp samt uttrycker fakta och principer både muntligt och skriftligt med ett fungerande fackspråk. Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt uttrycker fakta och principer både muntligt och skriftligt med ett fungerande fackspråk. Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt uttrycker fakta och principer både muntligt och skriftligt med ett enkelt men fungerande fackspråk.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer