Kunskapskrav

Start Sök Om

Fastighetsförvaltning

Ämnet fastighetsförvaltning behandlar hur man planerar, utför och följer upp underhåll av fastigheter samt upprätthåller ett boende och brukande av god kvalitet. I ämnet behandlas service, teknik, ekonomi, administration, kommunikation och regelverk inom fastighetsområdet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fastighetsförvaltning ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter som förekommer inom fastighetsförvaltning. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhetsfrågor, avfallsfrågor, energifrågor och administration samt om lagar och andra bestämmelser. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering samt om brandrisk och brandskydd.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bemöta och kommunicera med ägare, brukare och hyresgäster i olika typer av fastigheter samt att reflektera över sin egen kommunikation. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera information med modern utrustning.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda modern digital utrustning och programvara för driftövervakning av fastighetsanläggningar samt för övervakning av olika ytor och utrymmen. Undervisningen ska genomföras så att det praktiska arbetet med digital utrustning kopplas samman med teoretiska kunskaper.

Undervisningen i ämnet fastighetsförvaltning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om fastighetsjuridik, säkerhetsfrågor och riskhantering inom fastighetsområdet.
 2. Kunskaper om fastighetsförvaltningens tekniska och ekonomiska förutsättningar och generella energibesparingsåtgärder.
 3. Kunskaper om regler för avfallshantering, återvinning och renhållning.
 4. Förmåga att använda modern digital utrustning för att övervaka, kommunicera samt ta emot, hämta och söka information.
 5. Förmåga att använda modern och aktuell programvara.
 6. Kunskaper om etiska och datarättsliga frågor.
 7. Förmåga att reflektera över sitt eget och andra människors sätt att kommunicera.
 8. Kunskaper om kommunikationens komplexitet utifrån sociala och kulturella faktorer.
 9. Förmåga att i tal och skrift informera individer och olika målgrupper, att samverka med andra samt att dokumentera sitt arbete.

Kurser i ämnet

 1. Fastighetsförvaltning, 100 poäng.
 2. Fastighetskommunikation, 100 poäng.
 3. Informationsteknik i fastighetsförvaltning, 100 poäng.

Informationsteknik i fastighetsförvaltning

Kursen informationsteknik i fastighetsförvaltning omfattar punkterna 4–6 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Stationära och mobila datorer och digitala system för driftövervakning av fastigheter och övervakning av lokaler och ytor samt för att presentera information.
 • Programvara för vanligt förekommande arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning, till exempel för ordbehandling, kalkylering, register- och ritningshantering och övervakning.
 • Etiska och datarättsliga frågor: upphovsrätt, yttrande- och informationsfrihet och människors rätt till integritetsskydd.
 • Skriftlig information till och samverkan med olika individer och målgrupper, till exempel ägare, brukare, entreprenörer och hyresgäster med olika kulturella och etniska bakgrunder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven väljer och använder efter samråd med handledare digital utrustning och programvara för att övervaka, kommunicera och hantera information. Eleven väljer och använder i samråd med handledare digital utrustning och programvara för att övervaka, kommunicera och hantera information.
I arbetet hanterar eleven med säkerhet informationen på ett för berörda individer säkert sätt. - I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet informationen på ett för berörda individer säkert sätt.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för etiska och datarättsliga frågor i relation till arbetsuppgifterna, samt gör välgrundade och nyanserade reflektioner över dessa frågor. Dessutom redogör eleven utförligt för etiska och datarättsliga frågor i relation till arbetsuppgifterna, samt gör välgrundade reflektioner över dessa frågor. Dessutom redogör eleven översiktligt för etiska och datarättsliga frågor i relation till arbetsuppgifterna, samt gör enkla reflektioner över dessa frågor.
Eleven informerar med ett nyanserat och i huvudsak korrekt språk samt anpassar med säkerhet sin kommunikation efter situation och mottagare. Eleven informerar med ett i huvudsak korrekt språk samt anpassar med viss säkerhet sin kommunikation efter situation och mottagare. Eleven informerar med ett enkelt och i huvudsak korrekt språk samt anpassar med viss säkerhet sin kommunikation efter situation och mottagare.
Dessutom samverkar eleven med säkerhet med andra. - Dessutom samverkar eleven med viss säkerhet med andra.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer