Kunskapskrav

Start Sök Om

Eventteknik

Kravet på bra ljud, bild, ljus och specialeffekter vid olika typer av event har medfört att mängden avancerad teknisk utrustning har ökat. Detta gör att det krävs personal för uppbyggnad, drift, felsökning och reparation av den tekniska utrustningen. Ämnet eventteknik ger en teoretisk och praktisk grund för detta arbete.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet eventteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om den tekniska utrustning som används vid olika event. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att bygga upp scenanläggningar och rigga teknisk utrustning för event samt att felsöka och reparera utrustningen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhetskrav och miljökrav för arbetet.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av planeringens och logistikens betydelse. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar vid kreativt arbete.

Undervisningen i ämnet eventteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om scenanläggningars komponenter, enheter och system samt om säkerhetskrav och arbetsmiljökrav för scenanläggningar.
 2. Förmåga att planera sitt arbete samt att bygga upp scenanläggningar och rigga teknisk utrustning för event på ett säkert, kvalitetsmässigt, ergonomiskt och miljömässigt sätt.
 3. Förmåga att utföra systematisk felsökning och reparation.
 4. Förmåga att dokumentera sitt arbete.
 5. Kunskaper om planeringens och logistikens betydelse för artister, uppdragsgivare, publik och media samt om den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar vid kreativt arbete.
 6. Kunskaper om tillståndsfrågor vid reproduktion av ljud och bild och vid offentliga framföranden.

Kurser i ämnet

 1. Eventteknik, 100 poäng.
 2. Ljudproduktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen eventteknik.
 3. Ljus- och bildproduktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen eventteknik.

Eventteknik

Kursen eventteknik omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Funktion och arbetssätt hos tekniska ljud-, bild- och ljusanläggningar för event.
 • Funktion och monteringssätt hos komponenter, enheter och system för scenuppbyggnad.
 • Uppbyggnad och riggning av scenanläggningar för musikprojekt, mässor och andra event.
 • Ergonomi.
 • Säkerhetskrav och miljökrav vid arbete med scenuppbyggnad och riggning av utrustning.
 • Handhavande och funktionsprovning av anläggningar.
 • Enklare systematisk felsökning och reparation.
 • Planeringens och logistikens betydelse för artister, uppdragsgivare, publik och media.
 • Tillstånd som kan krävas vid offentliga framföranden.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat scenanläggningars komponenter, enheter och system. Eleven beskriver utförligt scenanläggningars komponenter, enheter och system. Eleven beskriver översiktligt scenanläggningars komponenter, enheter och system.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för säkerhetskrav och arbetsmiljökrav som gäller för scenanläggningarna. Dessutom redogör eleven utförligt för säkerhetskrav och arbetsmiljökrav som gäller för scenanläggningarna. Dessutom redogör eleven översiktligt för säkerhetskrav och arbetsmiljökrav som gäller för scenanläggningarna.
- Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete samt bygger upp scenanläggningar och riggar efter samråd med handledare teknisk utrustning för event. Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete samt bygger upp scenanläggningar och riggar i samråd med handledare teknisk utrustning för event.
Dessutom utför eleven avancerade systematiska felsökningar och reparationer av utrustningen. Dessutom utför eleven systematiska felsökningar och reparationer av utrustningen. Dessutom utför eleven enkla systematiska felsökningar och reparationer av utrustningen.
- - Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt uppfyller krav på kvalitet, ergonomi och miljö.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Utifrån sitt arbete för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om planeringens och logistikens betydelse för artister, uppdragsgivare, publik och media. Utifrån sitt arbete för eleven välgrundade resonemang om planeringens och logistikens betydelse för artister, uppdragsgivare, publik och media. Utifrån sitt arbete för eleven enkla resonemang om planeringens och logistikens betydelse för artister, uppdragsgivare, publik och media.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar vid kreativt arbete. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar vid kreativt arbete. Dessutom för eleven enkla resonemang om den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar vid kreativt arbete.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur bestämmelser om tillstånd för reproduktion och offentliga framföranden ska tillämpas. Eleven redogör utförligt för hur bestämmelser om tillstånd för reproduktion och offentliga framföranden ska tillämpas. Eleven redogör översiktligt för hur bestämmelser om tillstånd för reproduktion och offentliga framföranden ska tillämpas.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer