Kunskapskrav

Start Sök Om

Elektronik

Ämnet elektronik behandlar flera teknikområden där elektronik och elektroniska system byggs in för att styra eller ersätta mekaniska system, till exempel i bilar och hushållsmaskiner.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet elektronik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om funktion och egenskaper hos de vanligaste analoga och digitala elektronikkomponenterna. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tolka symboler, elektronikscheman, datablad och annan teknisk dokumentation.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra praktiska moment, till exempel elektronikmontering, komponentmätningar, programmering samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att sköta och använda verktyg och mätinstrument. I undervisningen ska ett undersökande arbetssätt och experiment, laborationer och datorsimuleringar ingå.

Undervisningen i ämnet elektronik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om funktion och egenskaper hos vanliga analoga och digitala elektronikkomponenter.
 2. Kunskaper om funktion och arbetssätt hos mikrodatorer och mikroprocessorer.
 3. Förmåga att utföra elektronikmonteringsarbete på ett säkert och miljövänligt sätt.
 4. Förmåga att programmera enklare elektroniksystem och mikrodatorsystem.
 5. Förmåga att använda och tolka begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument.
 6. Förmåga att utföra beräkningar av elektriska storheter.
 7. Förmåga att utföra komponent- och kretsmätningar.
 8. Förmåga att utföra datorsimulering av elektronikuppkopplingar.

Kurser i ämnet

 1. Elektronik och mikrodatorteknik, 100 poäng.
 2. Låg- och högfrekvenskretsar, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.
 3. Mikrodatortillämpningar, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.

Låg- och högfrekvenskretsar

Kursen låg- och högfrekvenskretsar omfattar punkterna 1, 3, 5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Specialtransistorer för låg- och högfrekvens.
 • Integrerade specialkretsar för låg- och högfrekvens.
 • Låg- och högfrekvensmoduler.
 • Mikrodatorer i låg- och högfrekvenskretsar.
 • Enklare felsökning och reparationer i ljudanläggningar.
 • Begreppen effekt, frekvensomfång, distorsion och decibel.
 • Begreppen frekvens, frekvensspektrum, modulering och demodulering.
 • Symboler, standarder och normer för låg- och högfrekvensområdet.
 • Elektronik- och blockscheman för ljudanläggningar och förstärkare.
 • Elektronik- och blockscheman för tv- och satellitmottagningsutrustning.
 • Elektronik- och blockscheman för kommunikationsradiosystem.
 • Enklare komponent- och kretsmätningar.
 • Datorsimulering av enklare låg- och högfrekvenskretsar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktion och egenskaper hos vanligt förekommande elektronikkomponenter och moduler för låg- och högfrekvenskretsar. Eleven beskriver utförligt funktion och egenskaper hos vanligt förekommande elektronikkomponenter och moduler för låg- och högfrekvenskretsar. Eleven beskriver översiktligt funktion och egenskaper hos vanligt förekommande elektronikkomponenter och moduler för låg- och högfrekvenskretsar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur dessa komponenter och moduler används i elektronikapparater och elektroniksystem. Dessutom beskriver eleven utförligt hur dessa komponenter och moduler används i elektronikapparater och elektroniksystem. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur dessa komponenter och moduler används i elektronikapparater och elektroniksystem.
- Eleven planerar och utför efter samråd med handledare montering, provning och felsökning av apparater med vanligt förekommande elektronikkomponenter och moduler för låg- och högfrekvenskretsar. Eleven planerar och utför i samråd med handledare montering, provning och felsökning av apparater med vanligt förekommande elektronikkomponenter och moduler för låg- och högfrekvenskretsar.
- - Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt är miljövänligt.
I arbetet använder och tolkar eleven med säkerhet begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument. - I arbetet använder och tolkar eleven med viss säkerhet begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument.
Eleven utför avancerade komponent- och kretsmätningar samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar. Eleven utför komponent- och kretsmätningar samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar. Eleven utför enkla komponent- och kretsmätningar samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar.
Arbetet utförs med gott resultat. - Arbetet utförs med tillfredsställande resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer