Kunskapskrav

Start Sök Om

Dryckeskunskap

Ämnet dryckeskunskap behandlar tillredning och servering av varma, kalla, alkoholfria och alkoholhaltiga drycker. Ämnet tar även upp dryckestraditioner och behandlar lagar och andra bestämmelser som gäller för servering av alkoholhaltiga drycker.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dryckeskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kalla och varma drycker, deras ursprung, egenskaper, användningsområden och karaktär. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om odlingsområden, framställningsmetoder, olika tillverkningsprocesser och råvaror samt hur detta påverkar slutproduktens kvalitet och pris.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att servera drycker, utforma dryckeslistor samt att identifiera och bedöma kvaliteten på olika drycker. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sinnenas betydelse för bedömningen. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om svenska och internationella dryckestraditioner ur ett nutida och historiskt perspektiv. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förståelse av olika gästers behov och krav.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som avses med ansvarsfull alkoholservering samt om alkoholens skadeverkningar. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om alkoholpolitiska och etiska frågor inom området samt om lagar och andra bestämmelser som rör hantering av olika drycker.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper om servering, blandning och beredning av drycker. Eleverna ska även ges möjlighet att praktiskt träna upp sin förmåga att bedöma och identifiera drycker.

Undervisningen i ämnet dryckeskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om ansvarsfull alkoholservering, alkoholpolitik, etiska frågor och lagar och andra bestämmelser inom området samt om alkoholens skadeverkningar.
 2. Kunskaper om varma och kalla drycker.
 3. Kunskaper om dryckestraditioner och olika dryckers historia.
 4. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området.
 5. Förmåga att använda redskap och utrustning samt att välja och använda arbetsmetoder.
 6. Förmåga att arbeta hygieniskt, ergonomisk och säkert.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 8. Förmåga att samarbeta med andra och använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 1. Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng.
 2. Barteknik, 100 poäng, som bygger på kursen drycker och ansvarsfull alkoholservering.
 3. Drycker, 100 poäng, som bygger på kursen drycker och ansvarsfull alkoholservering.
 4. Drycker – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen drycker. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Barteknik

Kursen barteknik omfattar punkterna 2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika drycker: deras råvaror, ursprung, karaktär och användningsområde.
 • Drinkgrupper och drinkrecept.
 • Dryckesbaren som arbetsplats. Arbetsplanering och organisation.
 • Metoder vid drinkblandning.
 • Hur man använder råvaror, produkter, material, redskap och utrustning.
 • Hygieniskt, ergonomiskt och säkert arbetssätt.
 • Hygien och ändamålsenlig klädsel.
 • Provningsmetoder.
 • Identifiering och bedömning av olika dryckers kvalitet.
 • Utformning av dryckeslistor.
 • Prisberäkningar av olika dryckesalternativ.
 • Kundbemötande och fackspråk.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur olika drycker framställs och ska hanteras samt deras ursprung, karaktär och användningsområde. Eleven beskriver utförligt hur olika drycker framställs och ska hanteras samt deras ursprung, karaktär och användningsområde. Eleven beskriver översiktligt hur olika drycker framställs och ska hanteras samt deras ursprung, karaktär och användningsområde.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika drinkgrupper och drinkrecept. Dessutom beskriver eleven utförligt olika drinkgrupper och drinkrecept. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika drinkgrupper och drinkrecept.
- Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom dryckesbarer. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom dryckesbarer.
I arbetet väljer och använder eleven med mycket gott handlag relevanta serveringsmetoder, redskap och utrustning. I arbetet väljer och använder eleven med gott handlag relevanta serveringsmetoder, redskap och utrustning. I arbetet väljer och använder eleven med visst handlag relevanta serveringsmetoder, redskap och utrustning.
- Dessutom väljer och använder eleven efter samråd med handledare lämpliga råvaror och produkter vid drinkblandning. Dessutom väljer och använder eleven i samråd med handledare lämpliga råvaror och produkter vid drinkblandning.
Resultatet är gott och eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och säkert. - Resultatet är tillfredsställande och eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och säkert.
Eleven använder efter samråd med handledare någon provningsmetod och beskriver utförligt och nyanserat olika faktorers påverkan på sinnena vid provning av drycker. Eleven använder i samråd med handledare någon provningsmetod och beskriver utförligt olika faktorers påverkan på sinnena vid provning av drycker. Eleven använder i samråd med handledare någon provningsmetod och beskriver översiktligt olika faktorers påverkan på sinnena vid provning av drycker.
Dessutom identifierar eleven med säkerhet olika drycker och bedömer deras kvalitet med nyanserade omdömen. - Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet olika drycker och bedömer deras kvalitet med enkla omdömen.
Eleven utformar också efter samråd med handledare dryckeslistor och beskriver utförligt vilka produkter som behövs i dryckesbarer. Eleven utformar också efter samråd med handledare dryckeslistor och beskriver översiktligt vilka produkter som behövs i dryckesbarer. Eleven utformar också i samråd med handledare dryckeslistor och beskriver översiktligt vilka produkter som behövs i dryckesbarer.
- Dessutom utför eleven efter samråd med handledare prisberäkningar av olika dryckesalternativ. Dessutom utför eleven i samråd med handledare prisberäkningar av olika dryckesalternativ.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samarbetar med andra och använder med säkerhet fackspråk. - Eleven samarbetar med andra och använder med viss säkerhet fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer