Kunskapskrav

Start Sök Om

Djur

Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. I ämnet behandlas djur för livsmedelsproduktion och landskapsvård samt hästar, hundar och sällskapsdjur. Ämnet omfattar också de djurarter som förekommer inom zoohandeln. Det ökade intresset för djur i olika sammanhang skapar nya verksamhetsområden och arbetstillfällen inom naturbruket. Ämnet behandlar också djurens betydelse i ekosystemen. Centralt i ämnet är hantering av djur, djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning av olika slag.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet djur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med djur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med djur samt kunskaper om foder och foderhantering. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar hos djur samt hur man minimerar påverkan på miljön. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med djurhållning av olika slag.

Genom praktiska övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och sköta djur och anläggningar samt teknisk utrustning. Genom stallturer och fältstudier i olika djurmiljöer ska eleverna ges möjlighet att följa djurs utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om etologi.

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om djurarter och artgrupper, om djurens betydelse i ekosystemen samt om djurens betydelse för människan och i olika verksamheter.
 2. Kunskaper om etologi i samband med djurhållning.
 3. Kunskaper om näringsfysiologi, utfodring och foderhantering.
 4. Förmåga att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
 5. Förmåga att sköta och hantera utrustning och anläggningar på ett säkert sätt.
 6. Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
 7. Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa hygienrutiner och förebygga ohälsa hos djuren.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.

Kurser i ämnet

 1. Djuren i naturbruket, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 2. Djurhållning, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 3. Sällskapsdjur 1, 100 poäng.
 4. Sällskapsdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1.
 5. Djur i zoohandel, 200 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 2.
 6. Djur – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1 eller kursen lantbruksdjur 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Djuren i naturbruket

Kursen djuren i naturbruket omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Djuren i naturbruket

 • Djurslag inom naturbruket, olika djurslags ursprung samt domesticering av djur.
 • Djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för den biologiska mångfalden.
 • Djurens användningsområden för produktion, inom sport samt för miljö och livskvalitet.
 • Produkter och tjänster från djur.
 • Djurens ekonomiska betydelse inom naturbruket.
 • Fodrets näringsinnehåll och kvalitet.

Arbetsuppgifter

 • Hantering av naturbrukets djur med utgångspunkt i djurens behov och i etiska ställningstaganden.
 • Utfodring och foderhantering med adekvat teknisk utrustning.
 • Hantering av strömedel och gödsel med adekvat teknisk utrustning och med utgångspunkt från djurens behov och miljölagstiftning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med djur.
 • Djurskyddslagstiftning som rör djuren i naturbruket.
 • Miljölagstiftning i samband med djurhållning och gödselhantering.
 • Livsmedelslagstiftning som reglerar produktion av livsmedel.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden. Eleven redogör utförligt för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden. Eleven redogör översiktligt för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet. Dessutom redogör eleven utförligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet. Dessutom redogör eleven översiktligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
- Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
- Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
- - I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer