Kunskapskrav

Start Sök Om

Däckstjänst

Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom däcksavdelningen på handelsfartyg.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om drift och vakthållning på fartyg samt förmåga att utföra driftsarbete inom däcksavdelningen och arbetsuppgifter som vaktgående däckspersonal. Den ska vidare leda till att eleverna utvecklar kunskaper i navigation och sjömanskap samt förmåga att sjömansmässigt handha fartyg och däcksutrustning. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om fartygs underhåll samt förmåga att utföra underhållsarbete inom däcksavdelningen. Dessa kunskaper är enligt nationella och internationella regler nödvändiga för tjänstgöring ombord på fartyg.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utföra arbetsuppgifter som vaktgående däckspersonal eller fartygsbefäl.
 2. Förmåga att utföra driftsarbete inom däcksavdelningen på ett fartyg.
 3. Förmåga att utföra underhållsarbete inom däcksavdelningen på ett fartyg.
 4. Förmåga att arbeta miljö-, säkerhets- och kvalitetsmedvetet på ett sjömansmässigt sätt.
 5. Förmåga att samarbeta och kommunicera med ett för yrket relevant fackspråk.
 6. Kunskaper om de tekniska konstruktioner och den tekniska utrustning som finns inom däcksavdelningen på ett fartyg.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Kurser i ämnet

 1. Däckstjänst 1, 300 poäng.
 2. Däckstjänst 2, 300 poäng, som bygger på kursen däckstjänst 1.
 3. Fartygsbefäl, 100 poäng.
 4. Radiokommunikation till sjöss, 50 poäng.

Radiokommunikation till sjöss

Kursen radiokommunikation till sjöss omfattar punkterna 1 och 5–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Globalt marint nöd- och säkerhetssystem (GMDSS).
 • Radioteknik.
 • Grundläggande regler och metoder för radiotrafik: avgifter, digital selective calling (DSC), nöd-, il- och varningstrafik, navigational text messages (NAVTEX), emergency position indicating radio beacon (EPIRB) och search and rescue transponder (SART) samt handburna VHF-stationer.
 • Strömförsörjning.
 • Falsklarm i GMDSS.
 • Sjöräddning.
 • Satellitkommunikation.
 • Automatic Identification System (AIS).


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven utför efter samråd med handledare uppgifter i samband med radiokommunikation och använder med säkerhet radioutrustning. Eleven utför efter samråd med handledare uppgifter i samband med radiokommunikation och använder med viss säkerhet radioutrustning. Eleven utför i samråd med handledare uppgifter i samband med radiokommunikation och använder med viss säkerhet radioutrustning.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven kommunicerar och använder med säkerhet termer och begrepp som är relevanta för området. - Eleven kommunicerar och använder med viss säkerhet termer och begrepp som är relevanta för området.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat regler och metoder för radioteknik till sjöss samt den radio- och kommunikationsutrustning som används på fartyg. Eleven beskriver utförligt regler och metoder för radioteknik till sjöss samt den radio- och kommunikationsutrustning som används på fartyg. Eleven beskriver översiktligt regler och metoder för radioteknik till sjöss samt den radio- och kommunikationsutrustning som används på fartyg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat GMDSS-systemet samt sjöräddningens organisation. Dessutom beskriver eleven utförligt GMDSS-systemet samt sjöräddningens organisation. Dessutom beskriver eleven översiktligt GMDSS-systemet samt sjöräddningens organisation.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer