Kunskapskrav

Start Sök Om

Cad

Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik, kunna realisera en idé till styrinformation för att tillverka produkten.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet cad ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i skiss- och ritteknik samt i att använda något eller några cad-system. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper i hur cad-system byggs upp. Eftersom cad bland annat handlar om att konstruera och designa nya objekt ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla handlingsförmåga, nyfikenhet, uppfinningsrikedom och problemlösningsförmåga. Undervisningen ska introducera begrepp som är relevanta för valt teknikområde. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ergonomiska förutsättningar för en cad-arbetsplats.

Undervisningen ska utgå från ett valt teknikområde, där cad är ett verktyg, ett språk och en metod för att skapa information om produkten. Vidare ska undervisningen behandla hur cad-programmets information kan överföras till och från andra datorprogram samt till och från maskinell kringutrustning. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utföra och förstå de olika delarna i produktutvecklingsprocessen.

Undervisningen i ämnet cad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda cad i förhållande till andra datorprogram och i förekommande fall maskiner.
 2. Förmåga att göra skisser och ritningar enligt gällande standarder och normer.
 3. Förmåga att modellera tredimensionella detaljer.
 4. Förmåga att utföra tredimensionella sammanställningar.
 5. Förmåga att använda applikationsprogram.
 6. Kunskaper om kopplingar mellan cad och produktion.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 8. Förståelse av ergonomiska förutsättningar som skapar en bra cad-arbetsplats.

Kurser i ämnet

 1. Cad 1, 50 poäng.
 2. Cad 2, 50 poäng, som bygger på kursen cad 1.
 3. Cad 3, 50 poäng, som bygger på kursen cad 2.
 4. Cad – specialisering, 100 poäng som bygger på kursen cad 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Cad 3

Kursen cad 3 omfattar punkterna 3–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande dokumenthantering.
 • Fördjupning inom solidmodellering.
 • Komplexa sammanställningar i tre dimensioner med beaktande av konstruktionsvillkor.
 • Fördjupning av applikationer beroende på valt teknikområde, till exempel FEM-analys (finita elementmetoden) inom produktutveckling och byggteknik.
 • Grundläggande rörelsesimulering, till exempel studstal, friktion och last med beaktande av randvillkor.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven utför avancerad dokumenthantering med gott resultat. Eleven utför dokumenthantering med tillfredsställande resultat. Eleven utför enkel dokumenthantering med tillfredsställande resultat.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerad solidmodellering med gott resultat. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerad solidmodellering med tillfredsställande resultat. Dessutom utför eleven i samråd med handledare avancerad solidmodellering med tillfredsställande resultat.
Eleven gör komplexa sammanställningar med gott resultat. - Eleven gör komplexa sammanställningar med tillfredsställande resultat.
I arbetet använder eleven med säkerhet applikationer i komplexa situationer. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet applikationer i komplexa situationer.
Dessutom analyserar eleven sitt resultat med utgångspunkt i rörelsesimulering. - Dessutom analyserar eleven med viss säkerhet sitt resultat med utgångspunkt i rörelsesimulering.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer