Kunskapskrav

Start Sök Om

Biologi i vattenmiljöer

Ämnet biologi i vattenmiljöer behandlar den biologi som har betydelse för yrkesmässigt arbete inom fiske och vattenbruk. Kunskaper om vattenlevande organismer, deras livsprocesser och ekologi är centrala för verksamheter inom fiske och vattenbruk. Ämnet behandlar också vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper samt vattnets kretslopp. Dessutom behandlas evolutionära processer och utvecklingen i vatten.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet biologi i vattenmiljöer ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vattenlevande organismers byggnad, livsprocesser, utvecklingsfaser och förutsättningar för utveckling. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera, namnge och beskriva växt- och djurarter som lever i vatten. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vatten, vattnets kretslopp samt om vattenföring i sjöar och vattendrag och strömmar i havet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vattenmiljöer och naturbrukets och andra verksamheters påverkan på ekosystemen i vatten. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av energiomsättning hos växter och djur samt av energins flöde genom ekosystemet. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om mikrobiologi och mikrobiologiska processer av betydelse inom fiske och vattenbruk.

Genom laborationer och undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en biologisk förståelse. I undervisningen ska eleverna genom praktiska övningar, observationer och fältstudier ges möjlighet att utveckla kunskaper om vatten och vattenlevande organismer. Genom informationssökning i samband med fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika växt- och djurarter och om biologisk mångfald.

Undervisningen i ämnet biologi i vattenmiljöer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att identifiera, beskriva och namnge vattenlevande organismer av betydelse inom fiske och vattenbruk.
 2. Kunskaper om vattenlevande organismers systematik, byggnad, livsprocesser och utvecklingsfaser.
 3. Kunskaper om vattenlevande organismers anpassning till olika livsmiljöer.
 4. Kunskaper om mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse inom fiske och vattenbruk.
 5. Kunskaper om vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, vattnets kretslopp samt om andra ämnens kretslopp i mark, vatten och luft.
 6. Kunskaper om ekologiska samband i olika vattenmiljöer.
 7. Kunskaper om biologisk mångfald, hotade arter och genbanker.
 8. Kunskaper om biologins betydelse inom naturbruket samt förmåga att söka information om växter och djur i vattenmiljöer.

Kurser i ämnet

 1. Biologi i vattenmiljöer 1, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1.
 2. Biologi i vattenmiljöer 2, 100 poäng, som bygger på kursen biologi i vattenmiljöer 1.
 3. Biologi i vattenmiljöer 3, 100 poäng, som bygger på kursen biologi i vattenmiljöer 2.

Biologi i vattenmiljöer 2

Kursen biologi i vattenmiljöer 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom marina miljöer eller limniska miljöer.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Laborationer och undersökningar om biologiska samband och livsprocesser i olika vattenmiljöer.
 • Fördjupad artkännedom.
 • Hotade arter och bevarandebiologi i olika vattenmiljöer.
 • Mikroorganismer i vattenmiljöer samt deras byggnad och funktion.
 • Nedbrytningsprocesser och sjukdomsframkallande organismer i vattenmiljöer.
 • Växtnäringsämnen och deras kretslopp.
 • Kolets kretslopp.
 • Vattnets kretslopp, vattentillgångar och vattenmiljöer samt vattnets rörelser i marken och i landskapet.
 • Fördjupning av ekologiska samband.
 • Evolutionära processer beträffande vattenlevande organismer.
 • Växelverkan mellan biologiska, kemiska och geologiska processer i vattenmiljöer.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar med säkerhet, i samband med fältstudier, ett flertal vanliga vattenlevande organismer samt grupperar dem med säkerhet efter det vetenskapliga system som används. - Eleven identifierar med viss säkerhet, i samband med fältstudier, ett flertal vanliga vattenlevande organismer samt grupperar dem med viss säkerhet efter det vetenskapliga system som används.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat mikroorganismer i vattenmiljöer samt deras byggnad, livsprocesser och anpassning till olika vattenmiljöer. Eleven beskriver utförligt mikroorganismer i vattenmiljöer samt deras byggnad, livsprocesser och anpassning till olika vattenmiljöer. Eleven beskriver översiktligt mikroorganismer i vattenmiljöer samt deras byggnad, livsprocesser och anpassning till olika vattenmiljöer.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för mikroorganismernas betydelse i samband med nedbrytning och för sjukdomsframkallande organismer i vattenmiljöer. Eleven redogör också utförligt för mikroorganismernas betydelse i samband med nedbrytning och för sjukdomsframkallande organismer i vattenmiljöer. Eleven redogör också översiktligt för mikroorganismernas betydelse i samband med nedbrytning och för sjukdomsframkallande organismer i vattenmiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de olika kretsloppen och deras påverkan på olika vattenmiljöer. Dessutom redogör eleven utförligt för de olika kretsloppen och deras påverkan på olika vattenmiljöer. Dessutom redogör eleven översiktligt för de olika kretsloppen och deras påverkan på olika vattenmiljöer.
I samband med fältstudier och undersökningar beskriver eleven utförligt och nyanserat ekologiska samband och evolutionära processer i vattenmiljöer. I samband med fältstudier och undersökningar beskriver eleven utförligt ekologiska samband och evolutionära processer i vattenmiljöer. I samband med fältstudier och undersökningar beskriver eleven översiktligt ekologiska samband och evolutionära processer i vattenmiljöer.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband och växelverkan mellan biologiska, kemiska och geologiska processer i vattenmiljöer. Dessutom beskriver eleven utförligt samband och växelverkan mellan biologiska, kemiska och geologiska processer i vattenmiljöer. Dessutom beskriver eleven översiktligt samband och växelverkan mellan biologiska, kemiska och geologiska processer i vattenmiljöer.
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, teorier och modeller. - I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, teorier och modeller.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer