Kunskapskrav

Start Sök Om

Bildteori

Notice: Undefined offset: 9 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 9 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 9 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 9 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 9 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 10 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 10 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 10 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 10 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 10 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 11 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 11 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 11 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 11 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 11 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 12 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 12 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 12 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 12 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 12 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 13 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 13 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 13 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216 Notice: Undefined offset: 13 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 211 Notice: Undefined offset: 13 in /customers/4/d/4/kunskapskrav.se/httpd.www/course.php on line 216
Kod: BIDBIT0
Poäng: 100

Kursen bildteori omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 3–6.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna. Eleven redogör utförligt för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna. Eleven redogör översiktligt för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för en konstteori och för samband med konsthistoria. Eleven redogör också utförligt för en konstteori och för samband med konsthistoria. Eleven redogör också översiktligt för en konstteori.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för färglära och formlära samt ger exempel på hur form och komposition skapar betydelser och diskuterar det utförligt utifrån bildteoretiska begrepp. Dessutom redogör eleven utförligt för färglära och formlära samt ger exempel på hur form och komposition skapar betydelser. Dessutom redogör eleven översiktligt för färglära och formlära.
Eleven genomför komplexa bildanalyser och bildtolkningar samt använder, granskar kritiskt, och redogör utförligt och nyanserat för skillnader och likheter mellan, olika analysmodeller. Eleven genomför bildanalyser och bildtolkningar samt redogör utförligt för skillnader och likheter mellan olika analysmodeller. -
I analysen och tolkningen redogör eleven utförligt och nyanserat för bildsemiotik, använder det som verktyg och redogör för hur bilden kommunicerar ur olika aspekter. I analysen och tolkningen redogör eleven utförligt för bildsemiotik och för hur bilden kommunicerar ur olika aspekter. -
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur bildens betydelser påverkas av dess sammanhang och hur betydelserna förändras beroende på vem som ser bilden, var den syns och vad som avbildas samt hur detta påverkar det egna sättet att se på bilden. Eleven redogör också utförligt för hur bildens betydelser påverkas av dess sammanhang och hur betydelserna förändras beroende på vem som ser bilden, var den syns och vad som avbildas. -
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat bildens konstnärliga kvalitet. Dessutom diskuterar eleven utförligt bildens konstnärliga kvalitet. -
Eleven värderar egnas och andras bildanalyser med nyanserade omdömen samt ger förslag på alternativa sätt att analysera bilden. Eleven värderar egnas och andras bildanalyser med nyanserade omdömen. Eleven genomför enkla bildanalyser och bildtolkningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för bildens betydelse och påverkan i samhället, i kulturpolitik och för individen. Eleven redogör utförligt för bildens betydelse och påverkan i samhället, i kulturpolitik och för individen. -
I analysen och tolkningen redogör eleven översiktligt för hur bilden kommunicerar ur olika aspekter.
Eleven redogör också översiktligt för hur bildens betydelser påverkas av dess sammanhang och hur betydelserna förändras beroende på vem som ser bilden, var den syns och vad som avbildas.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt bildens konstnärliga kvalitet.
Eleven värderar andras bildanalyser med enkla omdömen.
Eleven redogör översiktligt för bildens betydelse i samhället och för individen.
Gå till Ämne - Bildteori (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.